Home

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

Návrh na rozvod manželství dohodou

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpis

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pořízení výpisů, opisů se podává na příslušné ambulanci nebo oddělení. Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává u asistentky náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Pokud žadatel žádá o nahlédnutí. Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace Jméno, přímení, datum narození pacienta: Na základě žádosti bylo níže uvedeného dne umožněno nahlédnutí do zdravotnické dokumentace Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace. žadatel (jméno, příjmení, adresa, kontaktní telefon): žádá o tuto službu (zaškrtněte požadované) možnost nahlédnutí pořízení výpisů pořízení kopií pacien Pokud má pacient či jiná oprávněná osoba zájem o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, je toto možné přímo na klinice/oddělení v přítomnosti pověřeného zaměstnance. Z provozních důvodů s ohledem na pracovní povinnosti personálu je třeba si termín nahlédnutí předem dohodnout

Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

 1. JAK ŽÁDAT O NAHLÉDNUTÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A O POŘÍZENÍ JEJÍ KOPIE Informace pro pacienty Září 2018 Vážená paní, vážený pane, ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v platném znění máte jako pacient/ka právo nahlédnout d
 2. Kde lze podat žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a pořízení kopií? Žádost můžete podat buď osobně, nebo písemně: 1. osobně v budově vedení nemocnice, v přízemí (vyplnění příslušného formuláře, předložení dokladu totožnosti) 2. poštou zaslat na adresu: Nemocnice České Budějovice, a. s.
 3. Nahlížení do lékařské dokumentace. Po nahrazení zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování došla úprava o poskytování informací a s ním spojeného nahlížení do lékařské dokumentace úpravy právě ve zmiňovaném zákoně. Kromě tohoto zákona však lze čerpat ještě z Listiny základních práv a.
 4. n) záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi s uvedením kdy, kým a v jakém rozsahu k nahlédnutí došlo, včetně záznamu o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace, pokud byly pořízeny
 5. info@mojeambulance.cz +420 598 598 900; MOJE AMBULANCE a.s. Vítkovická 3077/16 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz. IČ: 27798941 DIČ: CZ2779894
 6. Kopii dokumentace musí zdravotnické zařízení vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy o to pacient požádá. Za výpisy, opisy nebo kopie je možno po pacientovi požadovat úhradu, která nesmí překročit náklady spojené s jejich pořízením. Žádost o kopii dokumentace se podává ke zdravotnickému zařízení, které ji vede

Poučení o zdravotnické dokumentaci Nahlížení a pořizování výpisů a kopií zdravotnické dokumentace. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, upravuje právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy a kopie O nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace žádejte na příslušném zdravotnickém pracovišti nebo popř. na Odboru právním a organizačním Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či pořizování výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné provést ihned

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace / o pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace Author: Uzivatel Last modified by: vyskocil Created Date: 1/14/2015 2:00:00 PM Company: Svitavská nemocnice a.s. Other title Pokud si žadatel přeje nahlédnout do zdravotnické dokumentace, pořídit kopii, výpis či opis zdravotnické dokumentace, vyplní Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, opisů nebo kopii zdravotnické dokumentace (viz níže).Při podání žádosti žadatel předloží doklad k ověření totožnosti a prokáže svůj vztah k pacientovi Pro nahlížení či pořízení výpisů či kopií vyplňte formulář: Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (dále jen žádost), k dispozici ke stažení níže. Žádost je též fyzicky dostupná v místnosti č. E311, 3. patro, bílý výtah Pacient ústně požádá (v době od 8:00 do 14:00 hod.) na oddělení lékaře, který jej v daný den ošetřuje, o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a upřesní, o jaké záznamy má zájem. Lékař s pacientem dohodne termín konání schůzky za účelem nahlížení do zdravotnické dokumentace

Pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

 1. Protokol o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení výpisů, opisů nebo kopií (155,00 KB) Do tohoto protokolu žadatel uvede rozsah a formu požadovaných informací, způsob převzetí a vztah k pacientovi
 2. Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace v Nemocnici Sokolov. Pokud žádáte o nahlédnutí či pořízení výpisů nebo kopie zdravotnické dokumentace, vyplňte příslušný formulář : Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace
 3. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace. Žádost o pitevní protokol . Více informací. Nahlížení do zdravotnické dokumentace ; záchrana života. tel: 155. informace. tel: 572 529 111. mapa. Uherskohradišťská nemocnice a. s
 4. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace / o pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace podpis musí být úředně ověřen, je-li žádost zaslána poštou. Author: uziv Created Date: 9/7/2007 2:07:53 PM.
 5. zdravotnická dokumentace - porodopis. Žádost o poskytnutí zdravotnické dokumentace - porodopis. Zdravotnická dokumentace - kopie porodopisu se vydává na vlastní žádost oprávněné osoby. Manžel, manželka, děti, rodiče, sourozenci a vnuci musejí doložit ověřenou plnou moc oprávněné osoby
 6. Vyplňuje se pouze, je-li žádáno o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, v ostatních případech se proškrtne. Title KZ03_FO0624 Žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, opisů se podává na příslušné ambulanci nebo oddělení. Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává u zdravotního ředitele (na sekretariátu ředitelství). Pokud žadatel žádá o nahlédnutí. Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává na příslušném oddělení nemocnice nebo na útvar Právní služby, a to buď osobně, nebo písemnou. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či o pořízení výpisů, opisů nebo kopii ze zdravotnické dokumentace dostanete u dokumentaristky daného oddělení nebo je možno ji vytisknout na internetových stránkách nemocnice. Formulář je nutné založit do zdravotnické dokumentace Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či o pořízení výpisů, opisů nebo kopii ze zdravotnické dokumentace dostanete na oddělení nebo je možno ji vytisknout na internetových stránkách www.remedmezibori.cz. Formulář je nutné založit do zdravotnické dokumentace

Informace pro pacienty Nahlížení do zdravotnické dokumentace. V případě, že pacient, který byl léčen ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, nebo osoba určená pacientem, nebo některá z osob jemu blízkých (dále jen žadatel) má zájem o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o něm ve VFN, nebo o pořízení výpisů, nebo kopie této zdravotnické dokumentace. Žádat o nahlédnutí či pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace je možné, na příslušné ambulanci nebo oddělení Nemocnice Šumperk, ale také na sekretariátu nemocnice. Pokud žádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, vyplňte Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace Upozornění - změna ve způsobu podání žádosti Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a o pořízení její kopi Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, kopií zdravotnické dokumentace Formulář zpracoval: Mgr. Pavel Šupka, DiS. Datum: 13. 9. 2016 Revize č.: 1 Datum platnosti revize: 1. 2. 2017 Evidenční číslo formuláře: F/01/SM - 26-0200/09 Strana 1 Celkem 1 Žadatel Žádost a záznam o nahlížení, pořizování kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace se zakládá do zdravotnické dokumentace. 2 Vyplňuje zdravotnický pracovník. 3 Výpis zdravotnické dokumentace se pořizuje pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s žadatelem o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. V případě, že budete požadovat pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace, vyplňte Žádost a záznam o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. Formuláře jsou potřebné z důvodu zákonem stanovené povinnosti zaznamenat každé nahlédnutí do. 2) osobou určenou uživatelem k nahlížení do sociální / zdravotnické dokumentace 3) osobou blízkou zemřelému 4) oprávněn k nahlížení do sociální / zdravotnické dokumentace bez souhlasu uživatele, žádá organizaci Náš svět, p. o.: - o nahlédnutí do sociální / zdravotnické dokumentace uživatel

Zdravotnická dokumentace pacienta a souhlas k pořizování

Žádosti o nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořízení kopií Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace (.pdf) Žádost o pořízení kopie zdravotnické dokumentace, zapujčení RTG a pořízení CD (.pdf Žádost o předání zdravotnické dokumentace - pacient [PDF, 114 kB] (12.1.2017) Žádost o zaslání zdravotnické dokumentace - lékař [PDF, 120 kB] (12.1.2017) Zdravotnická dokumentace převzatá krajským úřadem [PDF, 398 kB] (24.8.2020 Žádost o nahlédnutí do dokumentace zemřelého pacienta se podává na Právní oddělení TN. Nahlížet do dokumentace zemřelého je možné pouze v případě, že pacient nevyslovil, resp. není zaznamenán jeho zákaz poskytovat informace osobám blízkým

Nahlížení do lékařské dokumentace epravo

98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentac

Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého. Žádost o nahlédnutí do dokumentace zemřelého pacienta se podává na oddělení VNO, kde daný pacient zemřel. Před nahlédnutím do dokumentace prokáže blízká osoba nebo osoba určená za života pacienta záznamem v dokumentaci svoji totožnost občanským průkazem nebo. Pokud je tato žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace zaslána poštou, vyžaduje se, aby podpis na této žádosti byl úředně ověřen, aby společnost měla za prokázané, že žadatelem je skutečně osoba oprávněná

Pokud žádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, vyplňte Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. V případě, že budete požadovat pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace, vyplňte Žádost a záznam o pořízení kopie, výpisu, opisu ze zdravotnické dokumentace Pokud chcete požádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace je nutné vyplnit ŽÁDOST - tu si můžete stáhnout ZDE a zaslat emailem na ombudsman@onmb.cz nebo doručit osobně či poštou na sekretariát Oblastní nemocnice Mladá Boleslav (kontakty včetně adresy najdete ZDE)

ŽÁDOST A ZÁZNAM O NAHLÉDNUTÍ, POÍZENÍ VÝPIS NEBO KOPIÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE (Zpracováno dle ust. § 65, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů). 1. Vyplní žadatel Vyžádané kopie, výpisy, opisy lze po domluvě vyzvednout buď osobně anebo je lze zasílat doporučenou poštou do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu. Vzor, který je možné využít pro podání žádosti o zdravotnickou dokumentaci: Žádost o kopie/výpisy zdravotnické dokumentace nebo nahlížení do zdravotnické dokumentace Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, opisů se podává na příslušné ambulanci nebo oddělení. Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává u zdravotního ředitele nebo u vedoucího lékaře dané polikliniky ; Žádost o vydání karty nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o mé osobě o pořízení výpisu, opisu, kopie zdravotnické dokumentace vedené o mé osobě *) nehodící se škrtněte Vyplněnou žádost odevzdejte nebo zašlete do sekretariátu MNDK. Author: Eva Neumannová Created Date: 2/14/2018 12:08:01 PM.

Video: MOJE AMBULANCE - Formuláře ke stažení — mojeambulance

Zdravotnická dokumentace Zdravotnická dokumentace a

Tato osoba má za zákona povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděly o pacientech, o jejichž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace, a jiných skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a dále umožnit vstup do objektu, v němž se nacházelo zdravotnické zařízení. Pořizování kopií, výpisu, opisu, či nahlížení do zdravotnické dokumentace se řídí směrnicí, kterou si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit příslušné formuláře. (dle §66 odst. (3) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - zákon o zdravotních službách - v platném. Žádost o kopii dokumentace se podává ke zdravotnickému zařízení, které ji vede. Doporučuje se písemná forma žádosti. Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení si výpisu, opisu nebo kopie se do zdravotnické dokumentace zaznamená. V záznamu se uvede jméno, popřípadě jména a datum narození osob. 4) Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta jsou oprávněny podat osoby blízké zemřelému pacientovi, a to v případě, kdy pacient za svého života nevyslovil zákaz poskytovat informace těmto osobám

Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová 1 1/1 příloha č. 1 SM/MTN/7/2 - 14 Zdravotnická dokumentace Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace Pan/paní: 1) pacientem/ zákonným zástupcem pacienta *) nebo 2) osobou určenou pacientem k nahlížení do zdravotnické dokumentace *) nebo 3) osobou blízkou zemřelému *) neb Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 Tel.: +420 257 271 111 IČO: 00023884 Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisu, nebo kopií zdravotnické dokumentace 1. Vyplníte žádost na formulá ři FNKV: Záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace (viz bod D). Pokud zasíláte svoji žádost poštou - jako pacient, který žádá o svoji dokumentaci, musíte sv ůj podpis na žádosti nechat ú ředn ě ov ěřit. Při osobním podání žádost

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace Práva a povinnosti pacientů Postup při řešení stížností Reference pacientů Napsali o nás Psychologická péče Kvalita a bezpečí pro pacienty Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení kopie zdravotnické dokumentace a Žádost a záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace. 9. Nahlížení - postup za hospitalizace pacienta v nemocnici Pacient/osoba požádá ústně o nahlédnutí do dokumentace lékaře, kterým je v daný den ošetřován Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace (dle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Kde si můžete podat žádost o nahlédnutí do ZD, pořízení výpisu či kopie? Úhrada za nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu a kopie Nahlížení do ZD, pořizování výpisů a kopií je zpoplatněno Ceníkem pro úkony spojené se ZD 2) Formulář žádosti o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení jejích výpisů nebo kopií si můžete vytisknout z našich internetových stránek nebo si jej vyžádat od zdravotní sestry v ordinaci. 3) Vyplněnou žádost předložte v ordinaci zdravotní sestře

Poučení o zdravotnické dokumentaci - MOJE AMBULANC

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií . Podle zákona č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů má pacient právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace v přítomnosti pověřeného zaměstnance Endokrinologického ústavu (EÚ) a může si pořizovat její kopie v průběhu či po ukončení poskytované ambulantní péče Žádost o přístup k informacím ze zdravotnické dokumentace Doporučovaná forma žádosti o informace ze zdravotnické dokumentace je písemná, kterou je poté možné založit do zdravotnické dokumentace pacienta. Požadavek na informace však může být sdělen i osobně ústní formou Žádost o nahlédnutí do spisové dokumentace (dle § 55 odst. 5 zákona č. 359/99 Sb. o sociáln ě-právní ochrany d ětí, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů) Žadatel: Adresa: Telefon: e-mail: žádá odd ělení sociáln ě-právní ochrany d ětí Sociálního odboru ÚM Č Prahy Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Žádost o nahlédnutí1 do dokumentace uživatele I. VYPLŇUJE ŽADATEL Žadatel - jméno a příjmení2: Adresa trvalého bydliště žadatele: Telefon nebo e-mail žadatele: Výše jmenovaný žadatel žádá Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., službu krizov

Jak žádat o nahlédnutí, výpis či kopii zdravotnické

 1. istrativního vyřízení vašeho požadavku. Žádosti ke stažení. Žádost a záznam o pořízení kopie zdravotnické dokumentace; Žádost o nahlížení do.
 2. Nahlížet do zdravotnické dokumentace mohou současně maximálně dvě osoby, například sám pacient a osoba blízká nebo dvě osoby blízké. Jak lze žádat o dokumentaci? Je třeba vyplnit příslušnou žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů, opisů, kopií ze zdravotnické dokumentace
 3. Žádost o nahlédnutí či pořízení fotokopie ze zdravotnické dokumentace Jméno a příjmení pacienta, do jehož zdravotnické dokumentace má být nahlédnuto Rodné číslo pacienta Oddělení NNF Interna Chirurgie Neurologie Ortopedie Odd.dlouhodobě nemocnýc
 4. ze zdravotnické dokumentace Žádost subjektu údajů Kříže Žižkov, s. r. o. se sídlem Kubelíkova 1250/16, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C 1294
 5. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení jejích výpisů nebo kopií (§ 65-69 zák. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
 6. Žádost může být rovněž vyslovena ústně při jednání na úseku sociálně-právní ochrany dětí a posléze zpracována s pracovnicí úseku písemně. K žádostem o nahlédnutí do spisové dokumentace zaslané e-mailem bez elektronického podpisu pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí vyžadují jejich doplnění o.

ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO ARCHIVNÍ DOKUMENTACE STAVEB podle ustanovení § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění. I. Žadate ŽÁDOST A ZÁZNAM O NAHLÉDNUTÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE Na základě žádosti bylo níže uvedeného dne umožněno nahlédnutí do zdravotnické dokumentace: pacientovi (výše uvedený) oprávněné osobě na základě zákona Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení kopie Číslo jednací: Datum: Žadatel: Jméno a příjmení: Adresa: Datum narození: Telefon: Vztah k pacientovi: Průkaz totožnosti: Identifikace pacienta: Jméno a příjmení: Rodné číslo

Kopírování dokumentace - VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a

 1. Po podpisu obou osob se žádost o nahlížení do zdravo tnické dokumentace stává sou částí zdravotnické dokumentace pacienta. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace (dle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) Zákonný zástupce / oprávn ěná osoba
 2. ŽÁdost o nahlÍŽenÍ do zdravotnickÉ dokumentace, poŘÍzenÍ jejÍho vÝpisŮ nebo kopie..5. 7. Úhrada za poŘÍzenÍ vÝpisŮ a kopiÍ zdravotnickÉ dokumentace. 5. 8. postup pŘi nahlÍŽenÍ do zdravotnickÉ dokumentace a poŘizovÁnÍ jejÍch vÝpisŮ a kopiÍ, je-li pacient hospitalizovÁn. 6. 9
 3. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. nahlížení do zdravotnické dokumentace. Informace k žádosti o voličský průkaz. (Žádost o pořízení kopie, výpisu, opisu ze zdrav. dokumentace) Výše odměn - olympiády, soutěže Republikové kolo 1. místo 1.800
Psychiatrická nemocnice v Opavě | O společnosti

Žádost o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli může podat: pacient, pokud je se zvoleným poskytovatelem domluven o poskytování zdravotních služeb zvolený poskytovatel - žádost poskytovatele musí obsahovat vyjádření pacienta o provedené volbě (§ 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o. ŽÁdost o provedenÍ pracovnĚlÉkaŘskÉ prohlÍdky a posouzenÍ zdravotnÍ zpŮsobilosti k prÁci Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení jejích výpisů nebo kopi Seznam zkratek používaných ve zdravotnické dokumentaci (pdf, 169kB) Žádost a záznam o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace, nahlédnutí do zdravotnické dokumentace (pdf, 110kB) Zřizovací listina (pdf, 700 kB) Práva pacientů . Interní protikorupční progra ODPOVĚĎ: Jak správně uvádíte, ustanovení § 65 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách, v platném znění stanoví okruh subjektů, které mohou do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních. V tomto článku naleznou farmaceutické firmy žádost o zařazení léčivého přípravku používaného při poskytování ústavní péče do databáze NLEKY. Výpis ze zdravotní dokumentace. PDF [59 kB] VZP-83 - Protokol o předání pacienta

Nahlížení do zdravotnické dokumentace - Nemocnice Na Homolc

Vedení zdravotnické dokumentace je nezbytnou součástí péče o vás. Zdravotnická dokumentace musí splňovat základní požadavky, jako jsou průkaznost, pravdivost, čitelnost a musí být průběžně doplňována. V případě uvedení nesprávných údajů může dojít na žádost pacienta k doplnění nebo opravě zápisu Náležitosti žádosti o nahlížení do zdravotnické dokumentace. Žádáte-li o nahlížení do dokumentace je nutné předem vyplnit formulář Žádost o nahlížení, informace, kopie ZD(Vaše totožnost je ověřena podle občanského průkazu před osobním nahlížením do dokumentace) Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává u asistentky náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Pokud žadatel žádá o nahlédnutí, pořízení kopii, výpisů či opisů ze zdravotnické dokumentace, vyplní Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů, opisů, kopií ze zdravotnické dokumentace Oddělení / pracoviště: číslo formuláře F-Ž 006-A Stránka 1 z 2 platnost formuláře od 1.1.2016 verze 4 1. Pacien Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů a opisů se podává sekretářce příslušného oddělení. Je nutné vyplnit žádost (viz níže). Při podání žádosti předložíte doklad k ověření Vaší totožnosti. !! Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka č

Kroměřížská nemocnice a.s. Žádost o nahlédnutí do ZD, pořízení výpisu, opisů, kopií VS M 007/17-Pr03. ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE (ZD), POŘÍZENÍ VÝPISŮ, KOPIÍ ZDRAVOTNICKÉ D OKUMENTACE Žadatel Jméno, příjmení Narozen/a Adresa bydlišt Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů, opisů, kopií ze zdravotnické dokumentace - zemřelý pacient Oddělení / pracoviště: číslo formuláře F - Ž 006-B Stránka 1 z 2 1. Pacien 1) zákona č. 372/2011 Sb. právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o něm. Toto nahlížení však zákon povoluje pouze v přítomnosti zdravotnického pracovníka (nebo jiného pověřeného zaměstnance), tedy pod jeho dozorem, který zajistí, aby do dokumentace nebylo žádným nepovoleným způsobem zasahováno Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. Žádost o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace.. Provozovatelem je společnost.

5. Pokud oprávněná osoba požádá o osobní nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a ZZS KVnení schopna toto zajistit, má povinnost toto sdělit žadateli a pořídit pro něj kopii zdravotnické dokumentace do 5 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. 6. Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení jejího. 2) osoba určená pacientem k nahlížení do zdravotnické dokumentace *) nebo 3) osoba blízká zemřelému pacientovi *) nebo 4) osoba oprávněná k nahlížení do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta *), dále jen žadatel žádá Masarykovu Nemocnici PRIVAMED s.r.o. o umožnění nahlédnutí do zdravotnické Pacient má nezávisle na tomto postupu podle § 66 zákona č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách, nárok na výpis nebo kopii své zdravotnické dokumentace pro libovolné vlastní potřeby, a to do 30 dnů od podání žádosti lékaři, avšak v tomto případě již oproti úhradě nákladů na pořízení kopií Výpisy, opisy, kopie a nahlížení se provádějí pouze na základě písemné žádosti Žádost o výpis, opis, kopii nebo nahlížení do zdravotnické dokumentace (dále jen Žádost). Pokud pacient zemřel, musí žadatel doložit zároveň i Čestné prohlášení, že se jedná o osobu blízkou.. V případě zasílání poštou, musí být podpis pacienta i žadatele (nežádá-li.

Do zdravotnické dokumentace pacienta se v souladu s ust. § 67b odst. 12 cit. zákona č. 20/1966 Sb., uvede, zda a případně koho si pacient přeje o svém zdravotním stavu informovat, a zároveň i poskytne souhlas s tím, zda této jím určené osobě má být umožněno nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace, popřípadě. Žádost o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli může podat: pacient, pokud je se zvoleným poskytovatelem domluven o poskytování zdravotních služeb zvolený poskytovatel - žádost poskytovatele musí obsahovat vyjádření pacienta o provedené volbě (§ 57 odst. 3 písm Přihláška do výběrového řízení - formulář zde. Další informace k výběrovým řízením naleznete zde. ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE. Žádost o předání zdravotnické dokumentace formulář zde. Další informace ke zdravotnické dokumentaci naleznete zde. LIKVIDACE NEPOUŽITELNÝCH LÉČIV. formulář žádosti o dotaci 2014 zd (6) Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení jejích výpisů nebo kopií podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nahlédnutí podle § 65 odst. 2 písm. a) a odst. 3, se do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi zaznamená. Podle věty první se postupuje obdobně, jestliže byly. R - Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace Žádám o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace paci enta (pacientky) Jméno a p říjmení:.

PPT - Ochrana zdraví pacienta PowerPoint Presentation - ID

OSONĚ : donesete vyplněnou žádost o výpis do ISARE a zaměstnanec ISARE ověří na formuláři Vaši totožnost dle platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Stručný postup žádosti o KOPIE ze zdravotnické dokumentace pacienta 1. Vyplňte žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace pacient byl poučen dle § 33 téhož zákona o právu pacienta určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat opisy, výpisy nebo kopie dokumentů, včetně práva vyslovit zákaz poskytování informací o své osobě a rozhodnutí o tomto kdykoli změnit Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk výb ěr vyzna čte k řížkem VSEO1c/01/04 Jmenovka a podpis primá ře (pov ěřeného léka ře) Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokume ntace

 • Fasáda v dekoru dřeva.
 • Vozíčkář synonymum.
 • Slavné citáty buddha.
 • Beverly hills 90210 4x01 online.
 • Ořešník jizerské hory.
 • James cook co objevil.
 • Krmení německého ovčáka.
 • Homininae.
 • Rorschachův test test.
 • 2. kolo přijímacího řízení na vš kombinované studium.
 • Rizikové kácení stromů třinec.
 • Jak psat sloh.
 • Grahamovo číslo.
 • Zlatá hvězda příbor.
 • Dýňový cheesecake.
 • Psi na tričku.
 • Slunéčko sedmitečné anglicky.
 • Hzs zábřeh.
 • Logitech klávesnice ipad.
 • Fade haircut.
 • Eta blendic premium.
 • Brašna první pomoci.
 • Lidové noviny neviditelný pes.
 • Rizikové kácení stromů třinec.
 • Kampa english.
 • Českobratrská církev evangelická brno.
 • Kam zálohovat data.
 • Chyby ve filmech youtube.
 • Shia labeouf osobnosti.
 • Bacillus anthracis wikiskripta.
 • Pascal konstanty.
 • Btee289.
 • Playstation 4 problem s pripojenim.
 • Střešní latě uni hobby.
 • Přeprava motorky na vozíku.
 • Okrasné oblázky.
 • Punkce.
 • Zoopark chomutov zvířata.
 • Pila cigna.
 • Litinová pánev bazar.
 • Obal na iphone 6 supreme.