Home

Čsn 73 4301 z3

ČSN 73 4301 - Obytné budovy. ČSN 73 4301ČSN 73 4301 Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č.. ČSN 73 4301 ZMĚNA Z3 - Obytné budovy, Kategorie: 7343 Stavby pro bydlen ČSN 73 4301 ZMĚNA Z3 - Obytné budovy Výrobce: Neuveden Kód: i31_91441 Záruční doba: 24 Cena bez DPH: 30.91 Kč Cena s DPH: 34 Kč Parametry Označení normy: ČSN 73 4301 ZMĚNA Z3 Třídící znak: 734301 Počet stran: 2 Vydáno: 1.10.2012 Změna / Oprava: 2 Typ změny: Z3 Název: Obytné budovy Detailní popis ČSN 73 4301 ZMĚNA Z3 ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů. ČSN 74 7640 Domovní schránky. ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. ČSN 75 6081 Žump Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/1998 Sb.,č. 137/1998 Sb. ) a souvisejících platných norem

ČSN 73 4301 - Vyhledávání na Heureka

 1. Stručně shrnuje zásady provedení elektrických rozvodů, přičemž se odvolává na ČSN 33 2130, ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 33 2000-7-701 (ohledně rozvodů s v místnostech s vanou nebo sprchou)
 2. ČSN 73 4301 byla schválena 19.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 73 4301 z 21.3.1968. Změnou a)-9/1991 se s účinností od 1.11.1991 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy, včetně úpravy úvodního ustanovení. Kromě nevelkých úprav několika článků se totiž mění ustanovení o oslunění a doplňuje.
 3. Jen si oprav - zisk z realizace, pak Z1, Z2 a nakonec Z3 (v radku s dani).jpg. 2001 × 1500; 469 kB;
 4. 73 Brooklyn Bounce & Giorno - Raving (Tronix DJ Vs. Van Snyder Remix).mp
 5. ČSN 73 4301 Obytné budovy *Z1 7.05, *Z2 9.09, *Z3 10.12, *Z4 8.19 (viz seznam změn) Druh: ČSN: Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 73 4301 byla schválena 19.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 73 4301 z 21.3.1968. Změnou a)-9/1991 se s účinností od 1.11.1991 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy, včetně úpravy úvodního ustanovení změna Z3 10.12t k normě ČSN 73 4301. Objednat. Cena: 32 K č včetně 15 % DPH. ks. Dnem 1. listopadu 2010 nabyla účinnosti nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, která nahrazuje normu se stejným třídicím znakem a názvem z ledna 2008. Pokračování prvního dílu obsahuje výklad připojování spotřebičů, kontroly, čištění. Podle změny Z2 ČSN 73 4201 je největší vodorovná vzdálenost 0,97 m u spotřebičů s výkonem do 18 kW a 1,74 m u spotřebičů do výkonu 24 kW. Výška nad vyústěním byla - pravděpodobně nedopatřením - stanovena tak, aby se v ochranném pásmu běžného bytového domu nacházelo okno

Související články: Vyústění komína - Přehledný výtah z ČSN 73 4201 (2.1.2012) Otvory do komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201 (24.10.2011) Zásady návrhu komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201 (12.9.2011) Zásady návrhu spalinové cesty - přehledný výtah z ČSN 73 4201 (5.9.2011) Nové předpisy pro vyústění. Změna ČSN 734301:2004/Z3 (73 4301) 1.10.2012 - Norma ČSN - Obytné budovy

ČSN 73 4301. JKSO 803 . Nezobrazitelný cizojazyčný text! Dwelling buildings . Tato norma platí pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, tj. pro: a) bytové domy, b) rodinné domky, c) nové byty v budovách jiného účelu, d) nástavby a přístavby, jimiž se budují nové byty 1) Similar Items. ČSN 73 4301 (734301) N Obytné budovy = Dwelling buildings Published: (1989) ; ČSN 73 4305 (734305) A Zaříditelnost bytů = Furnishing of flats Published: (1989) ; ČSN 73 0833 (730833) A Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování = Fire protection of buildings - Buildings for dwelling and lodging Published: (2010 Norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací. Veřejně přístupná česká technická norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Povinnost postupovat podle uvedené normy je stanovena v § 20 odst. 5 písm. a) této vyhlášky ČSN 73 4301 Obytné budovy Relativně rychlou cestou k možnému rozhodnutí sporu a k jeho trvalému ukončení je využití ustanovení ČSN 73 4301 Obytné budovy [1]. Tato technická norma obsahuje část 4.3 s požadavky na proslunění budov. Požadavky na oslunění pozemků jsou uvedeny v článku 4. 3. 5: 4. 3

Change ČSN 734301:2004/Z3 (73 4301) 1.10.2012 - Standard ČSN - Obytné budovy ČSN 73 2601 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989. Nahradila ČSN 73 2601 z r.1974. Změnou a)-10/1990 se s účinností od 1.12.1990 provádí v normě drobná úprava textu. Změnou 2)-8/1994 se s účinností od 1.9.1994 provádí v normě opravy a úpravy několika článků a doplňuje část X a příloha 5 Jestliže ano, pak je na místě užití ČSN 73 4301 Z3 čl. 4.3.5. Jestliže se § 25 odst. 1 vyhl. 501/2006 vztahuje pouze na vzájemné odstupy staveb, pak by se ČSN 73 4301 Z3 čl. 4.3.5 ve vztahu k výše uvedenému ustanovení použít neměla. Mimochodem znění § 25 odst. 1 je obecné znění a logicky z tohoto ustanovení výjimka. ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. Ve znění změny Z1 z července 2005, změny Z2 ze září 2009, změny Z3 z října 2012. ČSN 73 0581. Oslunění budov a venkovních prostor: Metoda stanovení hodnot. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009 Annotation of standard text ČSN 734301 (734301): Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/1998 Sb.,č. 137/1998 Sb

ČSN 73 4301 ZMĚNA Z3 www

 1. ČSN 73 4301 (734301) A Obytné budovy = Residential buildings Published: (2004) ČSN 73 0833 (730833) N Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování = Fire pretection of buildings. Buildings for dwelling and lodging Published: (1996
 2. Änderung ČSN 734301:2004/Z3 (73 4301) 1.10.2012 - Norm ČSN - Obytné budovy
 3. Umístění WC v bytové jednotce upravuje norma ČSN 73 4301 Obytné budovy - 2004 vč. změn Z1, Z2, Z3 - a vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby, říká Zdeněk Žabička, autorizovaný inženýr a zakládající člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 4. [11] ČSN 73 4301 - Obytné budovy, ČNI 2004, Z1 2005, Z2 2009, Z3 2012; English Synopsis. Insolation of buildings in Europe, in the Czech Republic and in Prague. The article gives information on the requirements of sunlight in buildings in the European Union and gives a brief historical overview of the normalization of sunlight in our country.
 5. ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. Ve znění změny Z1 z července 2005, změny Z2 ze září 2009, změny Z3 z října 2012. ČSN 73 0581. Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. ČESKÁ.
 6. ČSN 73 4301 kat.č. 91441 Obytné budovy; Vydání: Červen 2004 Změna Z3; Vydání: Říjen 2012 Podrobnosti z ÚNMZ. OPRAVY ČSN. ČSN EN ISO 15927-5 (73 0315) kat.č. 91634 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor.

Větrání - je proces, při kterém dochází k přívodu čerstvého (upraveného) vzduchu do místnosti a odvodu vzduchu znehodnoceného (ČSN 73 4301). Přímé větrání - znamená větrání s přívodem čerstvého vzduchu z venkovního prostoru (ČSN 734301) Die Norm ČSN 734301 (73 4301) 1.6.2004 - Norm ČSN - Obytné budovy (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy)

ČSN 73 4301 ZMĚNA Z3 - Obytné budov

73 2862: ČSN 734301:2004/Z3: Obytné budovy. 73 4301: ČSNEN 12697-19: Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa. 73 6160: ČSNEN 12697-2 Kmenové (základní) normy ČSN 73 0810 PBS + Z1 5.12t, Z2 2.13t, Z3 6.13t - Společná ustanovení: 2009 : ČSN 73 0802 + Z1 2.13t, Z2 7.15t PBS - Nevýrobní objekty: 2009 ČSN 73 0804 + Z1 2.13t, Z2 2.15t PBS - Výrobní objekty: 2002 Navazující projektové normy ČSN 73 0831 + Z1 2.13t PBS - Shromažďovací prostory: 2011 ČSN 73084 Neplatí pro navrhování sanitárních a pomocných zařízení v budovách: a) obytných podle ČSN 73 4301; b) zdravotnických a léčebných provozů, kde hygienické zařízení přímo. základní informace k výkonu odborných profesí ve výstavbě. HELP. Navigac [06] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Zm ěna: Z1 (2.1999) [01] 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. b řezna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupališt ě, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; Zm ěna: 292/2006 Sb. [02] 268/2009 Sb

tá z ČSN 73 4301:2004 (Obytné budovy; změna Z1:2005); o návaznost na vyhlášku č. 137/1998 Sb.*), o obecných technických požadavcích na výstavbu; o návaznost na vyhlášku č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity pís-ku v pískovištích venkovních hracích ploch Z1 7.05t, Z2 9.09t, Z3 10.12t, Z4 8.19t Tato norma nahradila: ČSN 36 0452 (360452) z ledna 1986 ČSN 73 4301 (734301) z srpna 1987: Dostupnost: skladem (tisk na počkání) S touto normou zákazníci nejvíce kupují . ČSN 73 5105 (735105.

ČSN 73 4301 - Náhle

ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009) ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005) ČSN 73 6058 Hromadné garáže Čsn p cen/tr 14383-8 Kat. čís.: 89027 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozide Změny a opravy k normě ČSN 73 4301 (734301) Z4 8.19 Typ: tisková změna Katalogové číslo: 508158 Cena: 32 Kč: Z1 7.05 Typ: tisková změna Katalogové číslo: 72856 Cena: 65 Kč: Z2 9.09 Typ: tisková změna Katalogové číslo: 84096 Cena: 32 Kč: Z3 10.12 Typ: tisková změn ČSN 73 0580 - 4 Denní osvětlení budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (1994, Z1 1996, Z2 1999) Platné předpisy na proslunění obytných budov a doporučení pro oslunění venkovních ploch určených k rekreaci jsou uvedeny v normě: ČSN 73 4301 Obytné budovy (2004, Z1 2005, Z2 2009, Z3 2012 í ((dle ČSN 73 4301 s úpravou): přístupný prostor nad nadzemním podlažím, výraznou měrou spoluvytvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití

ČSN 73 43 01/2004 - Z3/2014 - Obytné budovy ČSN 33 21 30 ed.3/2014 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody ČSN 73 4301, ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN EN 12464-1 • Rovnoměrnost osvětlení - ČSN 73 0580, ČSN 36 0020, ČSN EN 12464- Meta Keywords: Meta Description: Change Comment: Odkazující stránky: Stavebnictví a architektura; ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum.Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.Creative Commons ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny (2.13) ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky (3.10) ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.04, změna Z 1 7.05, Z2 9.09, Z3 10.12) ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy (12.93, změna 1 5.96) ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.05 ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999) - Datum zrušení: 1. 3. 2013 nahrazena ČSN 73 4108 (2.2013) [07] ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1. ČSN 73 4301 73 4301 Obytné budovy. ČSN 73 4301 73 4301 Poznámka: Změna z3. ČSN 73 6059 73 6059. Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot. ČSN 73 6075 73 6075. Navrhovanie autobusových stanic

ČSN 73 4301 (734301) - Technické normy ČSN

ČSN 12464-1 osvětlování vnitřních pracovních prostorů ČSN 734301 osvětlení vnitřních obytných prostorů, úrovně jsou v Z1 https://uloz.to/ !tqW41UX6/csn-73-4301-z1-z2-z3-pdf#downloa Komentáře . Transkript . můžete otevřít zd ČSN 73 4301 (734301) Obytné budovy: Cena: 340 Kč : Schválena: 1. 6. 2004: Účinnost: 1. 7. 2004: Z3 9.13t, A1 9.13t, Z4 1.16t: ČSN EN 1998-6 (730036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny: ČSN 73 1702 (731702) Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných. výstavbu a ČSN.Účastnící sjednávají závaznost ČSN <.> Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301: Hodnoty osvětlenosti Em: - komunikace (chodby) 100lx - kabinety 500lx - učebny 1000lx - sklady 200lx - schodiště 150lx 3.4.Napájení objektu: Napojení nového objektu je uvažováno ze zrušených tepelných. Komentáře . Transkript . PŘÍLOHA 3 SOD(VTP

Čsn 73 4301 - In-e

Pásek, domek i šroub jsou vyrobeny z nerezové oceli. Šroub je navíc potažený zinkem, který slouží jako mazadlo, bez něhož by se spony utahovali jen velmi těžko. Destrukční utahovací moment : 11,8 Nm (od rozměru 20-32 mm) Materiál : chromniklová ocel (17-20% chromu, 9-12% niklu) ČSN 417240 (AISI 304, DIN1.4301) ČSN 010905 ČSN ISO 14005 Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu..... August 2011 STN 011301 STN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. 0. časť: Všeobecné zásady Júl 1997 STN ISO 31-1 Veličiny a jednotky. 1. časť: Priestor a čas STN ISO 31-2 Veličiny a jednotky. 2 návrh nových ploch - zastavitelných lokalit Z11-V.1 a Z12-V.1 ve Vyžicích, Z3-S.1 a Z3-S.1 ve Slavkovicích a přestavbových lokalit P2-V.1 a P3-V.1 ve Vyžicích. Zastavěné pozemky (část lok. Z2-V) jsou převedeny do zastavěného území a ploch stabilizovaných ČSN 1205 4.6 BP - bez povrch. úpravy 0. 0. 0. 0. 0. 0. 15 0. 15 0. 21 0. 21 0. 0. 0. 0. 1/24/2018. 1 0 0 0 0. 2 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 2 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0.

ČSN 73 4301 - Diskuze TZB-inf

 1. NBU2 ZS2016 / BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYTOVÝ DŮM ČSN 73 4301 obytné budovy 1 BYTOVÉ DOMY legislativa 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 20/2012 Sb -ZMĚNA prostor pr
 2. Bod č. 73 programu - Zrušení interního normativního aktu č. 70/INA-VOK. Usnesení č. 2151/17/R31: Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 3. OBYTNÉ BUDOVY (ČSN 73 4301) • Rozměry záchodu - určuje typ WC a otvírání dveří (ale také typ provozu, zdravotní stav uživatele): • a) závěsný typ WC - otevírání dveří ven 900x 1100mm - otevírání dveří dovnitř 900x 1500mm • b) kombinovaný nebo spec. typ WC- dl. 640-680 mm - otevírání dveří ven 900x 1200 mm.
 4. ČSN Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 04/2009, a Změna Z1, 05/2012 a Změna Z2, 02/2013 a Změna Z3, 06/2013. Stupeň požární bezpečnosti pro objekty zdravotnických zařízení a sociální péče viz ČSN Tento limit není limitem využití území v pravém smyslu slova, ale bezprostředně souvisí s ostatními.
 5. 825.73.6.1 Provozní soubor PS 03.1 ČOV - strojní část PS 03.2 ČOV - elektro - měření a regulace Celkem za stavbu 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambul

Hledejte: ČSN 73 4301 + Z1 + Z2 + Z3

Třmen typ 701-40-6 / DN: 40 / Mat.: 1.4301 / Norma: MPS Gradior 397 Pol1083 Třmen typ 701-50-6 / DN: 50 / Mat.: 1.4301 / Norma: MPS Gradior 398 Pol1084 Třmen typ 701-80-6 / DN: 80 / Mat.: 1.4301 / Norma: MPS Gradior 399 Pol1085 Třmen typ 701-150-6 / DN: 150 / Mat.: 1.4301 / Norma: MPS Gradior 400 Pol108 1 x 25 mm² + 3 x 10 mm², na lište U podľa ČSN EN 60715, pre RZA možnosť plombovania, počet radov 1, počet modulov v rade 4, svorkovnica 4 x 16 mm², materiál, plast pracovná dĺžka 370 mm, zaťažiteľnosť 880 A, materiál- meď , šírka pätky 40 mm, prierez min. 360 mm STN 42 0250 ČSN 42 0250 Hot formed seamless tubes from steel class 10 to 16. TDC. STN 42 5715 ČSN 42 5715 Hot formed seamless steel tubes. Dimensions. STN 42 5716 ČSN 42 5716 Hot formed seamless steel tubes with smaller tolerances. Dimensions. GOST 8731 Seamless hot-formed steel pipes. TDC. GOST 8732 Seamless hot-formed steel pipes 10.73. 36.542000000000002 0 0 0 0 7.5999999999999998e-2 2.7771919999999999 0 0 0 0 0 0. 32.4. 3.2. 0.94199999999999995. 36.542000000000002. 25 0 0 0 0 1e-3 2.5000000000000001e-2 0 0 0 0 0 0. 55.255000000000003 0 0 0 0 4.5999999999999999e-2 2.5417300000000003 0 0 0 0 0 0. 55.255000000000003. 55.255000000000003. 0 0 0 0 0. 38.771999999999998 0 0.

OD-FH3-Z3 P40U10S 250A aR FH000-1A/T S-OPV10 S-OPV1422 PD-N-M0806 PD-N-M0808 Nožové pojistkové vložky PLN s charakteristikou gTr Nožové pojistkové vložky PLN s charakteristikou gG Nožové poistkové vložky PLN s charakteristikou gTr Nožové poistkové vložky PLN s charakteristikou gG CS-BD-JX75 CS-BD-JT75 PR2 P 73.45 0 0 328.16 24103.35 203.84 14972.05 15 0 3.7799999999999999E-3 0.28000000000000003 0 0 Pro výrobu je používána kvalitní nerezová ocel DIN 1.4301 (ČSN 17240), odtokový systém žlabu je umístěn mimo oblast mechanického namáhání, které vzniká při došlápnutí na rošt běžného žlabu. Z3 / KRUHOVÉ ZRCADLO. 73,8 60 151821112 Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m 195091676 15939 stoka A 244,44 stoka A1-1.část 292,2 stoka A1-1 607,11 stoka A2 149,32 stoka A3 70,79 stoka A3-1 44,82 stoka A4 352,76 stoka A5 352,93 stoka A6 197,54 stoka A7 305,96 stoka A8 530,27 stoka A9 82,31 stoka A10 156.

ScreenShield Sony Xperia Z3 Compact . ScreenShield ochrana displeje Sony Xperia Z3 Compact Fólie ScreenShield představují revoluční způsob ochrany Vašeho přístroje a garantují 100% ochranu displeje Vašeho telefonu, foťáku, notebooku a jiných přístrojů s plochami náchylnými na poškrábání.Ochranné fólie ScreenShield se vyrábějí na celou škálu různých zařízení. 167.73. 0. 0. 0. 48.17 0. 0. 144.62 0. 170 221.70849999999999 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0. 0. 55.395499999999998 0. 0. 166.31299999999999 0. 171 30.3 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0. 30.3 0. 172 144.62 0 0 0 21 0 6.0000000000000002e-5 0.01 0 0 0.87 125.82. 0. 0. 144.62 0. 173 197.54 0 0 0 21 0 6.0000000000000002e-5 0.01 0 0 0.87 171.86. 0. 14 0.

 1. 73.831999999999994. 137.982. 104.44499999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 2.6349999999999998. 7.548. 4.4000000000000004. 89.861999999999995. 104.44499999999999. 24.28 0 0 6.3171399999999997e-3 0.1533801592 0 0 0 0 0 0 0 0. 15.68. 2.52. 4.4000000000000004. 1.68. 24.28. 0 0 0 0 0. 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 4. 9.5. 11.5. 8. 33. 3.5. 79.5. 83.
 2. 42.73. 72.44 5. 4 19.399999999999999 0 0 0 21 0 0 0 0.22 4.2699999999999996 0.14299999999999999 2.77. 19.399999999999999 0. 5 66.7 0 0 0 21 0 0 0 0.23771999999999999 15.86 0.24199999999999999 16.14. 66.7 0. 6 33.35 0 0 0 21 0 0 0 0.13800000000000001 4.5999999999999996 0.16 5.34. 33.35 0. 7 239 0 0 0 21 0 0 0 0 0 8.5000000000000006e-2 20.32. 239.
 3. Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 Ocel ne. 1.4301 - elektrolyticky leštěný Z3-Nerezový štěrbinový žlab bez krycí mřížky- další popis dle tabulky výrobků / kompletní dodávka,doprava 147557281
 4. Potrubí nerez DN 80 88,9x2 mat.1.4301 Příruba točivá DN 80 nerez mat.1.4301 Lemový nákružek DN 80 mat.1.4301 T-kus 90° rovnoramenný DN 80 mat.1.4301 Příruba jištěná proti posunu pro PE DN80 Koleno 90° DN 80 mat.1.4301 Materiál k upevnění potrubí (konzole, příchytky, třmeny, kotevní materiál) 10k
 5. 0. 0. 0. 0. 21. 0. 0. www.euroCALC.cz z . 0. 0. 1 20 0 20 0 21. 2 10 0 10 0 21. 10. 3 10 0 10 0 21. 0. 4 24 0 24 0 21. 24. 5 250 0 250 0 21. 250. 6 319.75 0 319.75 0.
 6. In practical in daylight designs or Point 2 3 5x 6x 7x 8x 9x 11 12 studies in respect of energy performance of buildings it is B 168,5 107,3 96,0 94,0 102,5 101,0 104,5 97,8 149,3 important to respect situations characterizing typical C 97,8 62,0 73,0 69,5 73,5 70,3 72,0 60,0 96,3 daylight conditions
 7. 73 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm-590641567 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm 30,3*3,25-1,55*2*2 74 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 56441720

ČSN 73 4301 Obytné budovy - TZB-inf

Samolepka Bar.zna.neodp.ČSN 52 Samolepka Nehas vodou 58 Samolepka Hlavní jist.ZE/C 61 Samolepka Vypni v nebezpečí 66 Samolepka Pozor el.zařízení 71 Samolepka 4-násobná 92 Samolepka Pozor el.zařízen.112 Samolepka Poz.nap.z ví.obv.120 Samolepka Blesk černožlutý Štítek kabelový 40x100mm popis MICH Štítek kabel.30x 8mm prů 1 Z3 138 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg 1045121584 14,4 anténní konzola - nerez ocel AISI 304, DIN 1.4301 139 596602531 anténní konzola - dle projektové dokumentace (D.2.8) 366873769 140 99876720 73 687.5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 8.2000000000000003e-2 56.38. 74 84.5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0.114 9.6300000000000008. 75 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 8.3000000000000004e-2 0.17. 76 1 0 0 0 15 0 1.5e-3 0 0 0 0.16500000000000001 0.17. 77 13 0 0 0 15 0 1.8000000000000002e-3 0.02 0 0 0.16500000000000001 2.15. 78 31 0 0 0 15 0 3.1000000000000005e-4 0.01 0 0 0.

ČSN 73 4301 (734301)/změna Z3 10

Z3 otevíravý (o 180°) hliníkový rám s výplní pletivem pozink.19x19/1,45mm - rozmery 650/1100 mm; panty kotveny do zdiva; fixacní prvek (hácek) - D+M Kladení dlažby z vegetacních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 Provedení povlakové krytiny strech do 10° pásy NAIP pritavením v plné ploš 73.835999999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 49.017000000000003. 24.818999999999999. 73.835999999999999. 70.180000000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 5. 0.5. Kompozitní lávka s rámem 4120x1800mm vč. zábradlí, závory a žebříku - Z3 (dodávka + montáž) 540578176 201 nerez ocel AISI 304, DIN 1.4301 210 596602531 anténní. NORMA katalog 2008 - NORMA, hadicové spojky, spony, hadicové. 73.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 47114.5 0 35.994965573999998 0 0. 10.775 0 1.8907700000000001 20.37304675 0 0 0 0 0 0 0 0. 2.56. 7.54. 0.67500000000000004. 10.775. 6.1440000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 6.1440000000000001. 6.96 0 2.234 15.548640000000001 0 0 0 0 0 0 0 0. 6.96. 11.6 0 6.3171399999999997e-3 7.3278823999999992e-2 0 0 0 0 0 0 0 0. 73 5 80 10 17240 39 6 100 10 17240 5 7 100 10 17240 9 8 15 10 17240 12 9 15 10 17240 21 10 50 10 17240 4 11 65 10 17240 26 12 65 tabulka podle ČSN 13 0072 nerez Rozměrová norma (výrobce) VV 400 01 Ústí nad Labem IČO: PE 100 guma nerez 1.4301; Stroje - dle výrobců. Sítopásový lis komplet v celonerezovém provedení, P=0,55kW.

Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování

Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - TZB-inf

Tampa. czyk-m an eventual top clash between Philadlphia 75 73 .507 18'2 8 who was third leading ground- player with the Philadelphia Na- Coach Carl Shavely yesterday told Stymie' the world's leading money-Cite: llurke a rhanre to set set knocked out Henry Adams. 125:! them before the finals. Another Chicago 68 81 .456 26 6 gainer for the team. 0. 0.21 0 0. 0.15 0 0. 0.21 0 0. 0.15 0 0. 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

ČSN 73 4201 - TZB-inf

FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 100, délka 1000 mm 101 FB0040010011016-R PŘÍRUBA DN 100/110 1702928512 105,73+670,40 29 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 1911612414 776,13 30 z3 33,608 HSV - HSV 6 - Úpravy.

 • Nicitel conan online film.
 • Rod of asclepius tattoo.
 • 2k monitor.
 • Lyocell prikryvka.
 • Spím na zemi.
 • Leguán kubánský.
 • Videokamera wikipedia.
 • Roberta e howarda.
 • Chronická myeloidní leukémie diskuse.
 • Test angína.
 • Tokarev prodej.
 • Autoradia pardubice.
 • Masters of rock kapely.
 • Testy atmosféra.
 • Alu kola 5x112 r17 et45.
 • Komerční banka učty.
 • 15 l sud piva cena.
 • Chov medvěda.
 • Krahulik.
 • Svátek nanebevstoupení páně.
 • Jak se zbavit stavu z marihuany.
 • Úprava pitné vody wikipedie.
 • Bolo yeunga.
 • Námitky.
 • Živý plot z dubu.
 • Cloud 9 ceny.
 • Zápřednice pavouk.
 • Řezy s pudinkovým želé.
 • Hokej moravské budějovice.
 • American pie recept.
 • Nuku furniture.
 • Moderní interiérové žaluzie.
 • Usmrcení ryby u vody.
 • Alu kola bazar 5x112.
 • Guacamole recept bez rajčat.
 • Pstruh lososovitý cena.
 • Ovesná kaše s vajíčkem.
 • Stavební stroj křížovka.
 • Brd viewer.
 • Červený nos nadace.
 • Převod zlomku na desetinné číslo pracovní list.