Home

Převod zlomku na desetinné číslo pracovní list

Zlomky - převod desetinného zlomku na desetinné číslo

Zlomky 3 - desetinná čísla - Digitální učební materiály RV

Zlomek tedy převedeme na desetinné číslo tak, že dělíme čitatele jmenovatelem. 3. 5. 9 = 3 : 4 = 0,75 = 5 : 4 = 1,25 = 9 : 24 = 0,375: 4. 4. 24. Pozor! Každý zlomek se nedá převést na desetinné číslo. Jestliže se v podílu neustále opakuje jedno číslo, nebo stejná čísla Převod desetinných čísel na zlomky 2 (cvičení 2) Cvičení: Výzva v přepisování desetinných čísel na zlomky Řešený příklad: převod zlomku (7/8) na desetinné číslo Pracovní list slouţí k ověření učiva zlomků. Zápis zlomku na desetinné číslo, převod zlomku na zlomek desetinný. Porovnávání zlomků, základní tvar zlomku. Součásti jsou dvě slovní úlohy, ve kterých se vyuţívá dělení celku. Lze pouţít také jako písemnou práci Převod desetinných čísel na procenta: 1,501. Cvičení: Převádění desetinných čísel na procenta Opakování převodů zlomku na desetinné číslo. Opakování převodů desetinných čísel na zlomek. Další lekce. Pracovní stáže; Kontakt. Centrum nápovědy; Komunita; Sdílej svůj příběh; Tiskové zprávy

Převod zlomků na desetinné číslo a desetinných čísel na zlomek včetně postupu a řešení online. Desetinné zlomky. Zapiš jako desetinný zlomek: $\frac{3}{4}=$ Zobrazit řešení Zlomek rozšíříme tak, aby ve jmenovali byl násobek 10, tj. 10, 100 nebo 1000 Pracovní list A57. Převod zlomku na smíšené číslo Pracovní list A58. Převod zlomku na desetinné číslo. Převeď zlomek na desetinné místo, které má alespoň 3 desetinná místa: Pracovní list A59. Násobení desetinných čísel víceciferným činitele

Co je desetinné číslo? Desetinné číslo vyjadřuje určitou část čísla 1. Číslo 0,1 přečteme jako 1 desetina. Desetina znamená, že je celek rozdělen na 10 stejných kousků. Dáme-li dohromady 10 takových dílků, musí vyjít znovu číslo 1. A opravdu je tomu tak: 10 . 0,1 = 1. Číslo 0,24 přečteme jako 24 setin. 1 setina. Převod zlomku na desetinné číslo: Rozšířením zlomku na zlomek desetinný Dělením 0,75 100 75 100 3.25 4 3 = = = 0 20 3,00 :4 = 0,75 pozn. Tímto způsobem lze převádět Pracovní list1: zlomky (pokračování pošlu v noci) Čísla odpovídají číslům v přehledu tzn. 1 Převod zlomku na desetinné číslo. Význam zlomku je prostě podíl čitatele a jmenovatele. Zlomek tedy vyjádříme jako desetinné číslo prostě tak, že podělíme čitatele jmenovatelem (může se hodit postup pro dělení pod sebou). Příklady: \frac{3}{4} = 3:4 = 0{,}7

1IS01M7 porovnávání zlomků 1 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_1IS Ověření ve výuce Třída: 7. Desetinné číslo je způsob zápisu čísla pomocí celé části a desetinné části, která je oddělená desetinnou čárkou.Například v zápisu 154,28 je 154 celou částí a 28 desetinnou částí. Na prvním místě za desetinou čárkou jsou desetiny, na druhém setiny, na třetím tisíciny

Kategorie: Zlomky - příklady Téma: Převod zlomku na desetinné číslo Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Ve videu je postupné ře.. Číslo 14,35 tedy znamená čtrnáct celých celků, k tomu ještě tři desetiny a pět setin patnáctého celku. Desetinnou část čteme pohromadě podle počtu desetinných míst. 14. 14,3. 14,35. 14,350. 14,3500 Již víme, že za poslední číslici desetinné části můžeme přidat libovolný počet nul, číslo tím nezmění svou. Převod zlomku na desetinné číslo Každý zlomek se dá zapsat jako dělení a po vydělení tedy jako desetinné číslo. Ne každé dělení však má ukončený desetinný rozvoj, tzn. že má nulový zbytek. V takovém případě pak zlomek, tedy část celku, nejde zapsat ve tvaru desetinného čísla bez zaokrouhlení, tedy přesně!. Desetinné číslo je jiný zápis desetinného zlomku. Desetinný zlomek je zlomek, který má ve jmenovateli čísla 1, 10, 100, 1000,. Například: Na konec zápisu desetinného čísla můžeme za desetinnou čárku připsat libovolný počet nula aniž číslo změníme. Například: 0,1 = 0,10 = 0,100. - dynamický pracovní list.

Zlomky a desetinná čísla

 1. Zlomky - převod desetinného zlomku na desetinné číslo - interaktivní Žák převádí desetinný zlomek na desetinné číslo. Tabulkový procesor po doplnění ihned vyhodnocuje správnost. Žák pracuje s kladnými čísly. Materiál je při výkladu možné použít k doplňování na interaktivní tabuli. Pracovní listy č. 1 a č
 2. test Převod zlomků na desetinná čísla. jdi na vlastní test/obsah stránky. Přepiš zlomek na desetinné číslo: 0.3. 0.03. 3. Proveď potřebné operace a vyjádři zlomek desetinným číslem: 1.4. 0.6. 2.2. Proveď potřebné operace a vyjádři zlomek desetinným číslem: 0.75
 3. Kategorie: Zlomky Téma: Převod zlomku na desetinné číslo Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Ve videu je vysvětleno, jak se zlo..
 4. Pracovní list je určen pro jednotlivce k procvičování základních matematických operací se zlomky. Žáci sčítají, odčítají, násobí a dělí zlomky, porovnávají je. Přiloženo je i autorské řešení listu. Očekávaný výstup: užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem.
 5. Postup jak převést periodické číslo na zlomek. Matematika - úvod > Vysvětlené postupy řešení > Převod periodického čísla na zlomek. PŘEVOD PERIODICKÉHO ČÍSLA NA ZLOMEK. Převeďte číslo na zlomek
 6. VY_32_INOVACE_D_46 Obsah zaměření: Převod zlomku na desetinné číslo. Použití v hodině: Prezentace ukazuje postup převodu zlomku na desetinné číslo, kvíz a přiřazování slouží k procvičení převodů. Pracovní list je vhodný k samostatné práci, práci ve dvojicích, skupinové práci, k ověření znalostí, nebo jako domácí úkol
 7. Pracovní list slouží k procvičení učiva. Převod zlomku na smíšené číslo a opačně. Klíčová slova: zlomky, smíšená čísla: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

Zlomky - převod zlomku na smíšené číslo - interaktivní. Žák převádí zlomky na smíšené číslo. Tabulkový procesor po doplnění každého ze tří kroků ihned vyhodnocuje správnost. Program upozorňuje na chybu při dělení nulou. Žák má okamžitou kontrolu, zda daný krok (výpočet) provedl správně vztahu celek - část (zlomek, desetinné číslo) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova zlomek, čitatel, jmenovatel, celek, smíšené číslo Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzděláván Každé racionální číslo lze zapsat zlomkem i desetinným číslem. Převod desetinného čísla na zlomek. Převod čísla na zlomek je velice jednoduchý. Tak, jak desetinné číslo správně čteme, tak jej i zapíšeme pomocí zlomku. Například číslo 0,34 čteme jako žádná cel

PRACOVNÍ LIST 1. TRIK: Vyberte si libovolná dvě čísla (s libovolným počtem cifer). Nyní s použitím kalkulačky nebo vlastní hlavy vytvoříme Fibonacciho posloupnost, jejíž dva první členy jsme si zvolili. Tedy sečteme první dva členy a vytvoříme tak členy třetí. Čtvrté číslo vytvoříme sečtením druhéh Identifikátor materiálu: EU - 5 - 26 Desetinné zlomky Anotace Zlomky se jmenovatelem 10, 100, 1000 Autor Jana PEČENÁ Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák správně převádí desetinné zlomky na desetinná čísla a naopak Speciální vzdělávací potřeby Pro žáky s LMR Klíčová slova Zlo uek, j ueovatel, deseti v vé číslo Číslo na desetiny na desítky na setiny na tisíciny 5 451,25945 12,4521 0,914635 100,1 0,59999 4.4. Převod desetinného čísla na desetinné zlomky Desetinné číslo převádíme na desetinný zlomek. Příklad : 0,57 = 100 57 0, 002 = 1000 2 2,59 = 2 100 59 5,0006 = 5 10000 6 10,1 = 10 10 Zlomkům, které mají ve jmenovateli číslo 10, 100, 1000, 10000. říkáme desetinné zlomky a můžeme je zapsat jako desetinné číslo. říkáme jedna desetina setin zlomek desetinné číslo zlomek desetinné číslo zlomek desetinné číslo 2 5 7 20 1 4 0,4 0,35 0,25 0,52 0,7 0,47 0,67 0,5 0 13 25 7 10 7 15 2 3 1 2 0 5. 1. Zlomky 2 254 Přečti zlomky: 3 4 274 Do sešitu nebo na volný list papíru vyznač zlomky na číselné ose a uspořádej je. a).

Vy_42_Inovace_Desetinné zlomky.42: 5. - 6. Žák se naučí zapisovat a porovnávat desetinné zlomky. Pracovní listy k procvičování zapisování a porovnávání desetinných zlomků. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění Pracovní list č. 2 Převeď na minuty Pracovní list č. 3 Napiš pomocí zlomku a desetinného čísla, jakou část vyjadřuje černě vybarvená plocha: Doplň tabulku: Pokud potřebuješ, vytvoř si svoji pomůcku na převod jednotek. 2IS15F6 převody jednotek času 8 Pracovní list č.

zlomek na číselné ose. Klí čová slova: Zápis zlomku, čtení zlomku, osa, zlomek, čitatel, jmenovatel. Druh u čebního materiálu: pracovní list pro využití na interaktivní tabuli v programu Microsoft Word pracovní list, procvi čovací cvi čení Datum vytvo ření materiálu 30.9.2012 Autor: Mgr. Hana Kadle čkov Zlomky řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 75 pŘÍklady k procviČenÍ xv. - Čtvrtletka naneČisto pŘÍklady k procviČenÍ xiv. - racionÁlnÍ ČÍsla - i. pŘÍklady k procviČenÍ xiii

- část (zlomek, desetinné číslo) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova zlomek, čitatel, jmenovatel, výpočet zlomku z celku Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - lehké mentální postižení. Desetinné zlomky - Vysvětlení látky. Zlomek, jehož čitatelem je přirozené číslo a jmenovatelem je číslo 10, 100, 1000, se nazývá desetinný zlomek Slovní úlohy se zlomky včetně postupu a řešení online. Den má 24 hodin. $\frac{1}{12}$ z 24 hodin jsou 2 hodiny. $\frac{5}{12}$ bude tedy 10 hodin. Petra je tedy vzhůru $24 -10$ hodin, tj. 14 hodin Pracovní list 1 Pracovní listy jsou zaměřené na pochopení a procvičení pojmu desetinné číslo. Pracovní list 2 Pracovní listy jsou určeny k procvičení čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel. Odkaz na televizní vysílání 5. ročník. 3. týden - Jednotky času. Cvičení na převody jednotek čas

Převod zlomků na desetinná čísla (procvičovat) Khan Academ

Převod zlomku na desetinné číslo: Význam zlomku je prostě podíl čitatele a jmenovatele. Zlomek tedy vyjádříme jako desetinné číslo prostě tak, že podělíme čitatele jmenovatelem (může se hodit postup pro dělení pod sebou) Poměr můžeme zapsat také ve tvaru zlomku => můžeme jej stejně jako zlomky krátit a V obou členech poměru se potřebujeme zbavit desetinné čárky, potřebujeme ji posunout o jedno 6 je zmenšena na 3 (2x) 8 je zvětšena na 40 (5x) 42 je zmenšena na 6 (7x). Dělení desetinných čísel desetinným číslem. Dělence i dělitele násobíme čísly 10,100,1000... tak, aby byl dělitel přirozené číslo Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit pracovní list Název školy: Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace Převeď desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak. a) 32 10 = d) 0,123 = b) 6 100 = e) 12,6 = c) 10532 1000 = f) 4,03 = 10) Zlomek vyjádři jako desetinné číslo, použij oba způsoby. a) 1 25

Příklad 15 : Převeďte na základní tvar : a) 10 5 = b) 4 100 16 = c) 12 100 9 = d) 10000 25 = e) 1 10000 1 = f) 1000 6 = g) 12 100 50 = Příklad 16 : Ověřte, zda platí rovnost: a) 21 18 = 77 33 b) 19 6 = 57 29 c) 17 11 = 85 55 d) 100 20 = 200 40 e) 15 9 = 60 45 2.4. Převádění zlomků na desetinné číslo a naopak 2.4.1. Metodický list Soubor je určen pro práci na interaktivní tabuly 1. Zlomek Převod zlomku na des.číslo,posun des čárky­čitatel číslice 0­9 a 10,100,1000 jsou klonovaná je možné tvořit další příklady­žáci tvoří samostatně 2. Porovnávání Uspořádání čísel­ největší, nejmenší,řad Procvičujeme rozšiřování, krácení, porovnávání zlomků. V úterý jsem vám rychle předvedla desetinné zlomky a jejich převod na desetinné číslo. Také jsme si vysvětlili smíšené číslo. Dostali jste práci na zbytek tohoto týdne. Pracovní list najdete uložený v Teamsech Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Zlomky - převod na desetinná čísla N{zev školy Z{kladní škola a Mateřsk{ škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 N{zev šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzděl{vací oblast Matematika a její aplikac. Kalkulačka - jednoduché výpočty. Kalkulačka pro jednoduché výpočty

Pracovní sešit: Kontrola domácího úkolu - na studovnu vkládám správná řešení příkladů z PS. Nezáporná racionální čísla - zlomky: Nejdříve si zopakujeme na video výuce rozšiřování a krácení zlomků - vypracujeme si na str. 47 A-6 a) c), A-8 a) - a také na str. 55 A-4 společně transfer termínu vynásobit číslo číslem na situaci vynásobit čitatele i jmenovatele zlomku týmž číslem). • Žáci velice brzy pochopili princip rozkladu zlomku na nestejné části, ale mnohým chyběl systém v prozkoumávání všech možností. Proto je třeba to trénovat i v jiných souvislostech

Převod mezi procenty, zlomky a desetinnými čísly (článek

Porovnávání zlomků pracovní list. Pracovní listy na procvičení zlomků. Zlomky 1 - procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 - procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel Zlomky - rozšiřování, krácení a porovnávání Pracovní list 6 Úkol: Znázornění desetinných čísel na číselné ose 0,3 = 0,300 = 0,3000 Desetinné číslo se nezmění, jestliţe za jeho číslici na posledním desetinném místě Pracovní list 43 Úkol: Dělení zlomku zlomkem Pomůcky: obdélníky 1. V lahvi je 2 PROCVIČOVÁNÍ ROZŠIŘOVÁNÍ, KRÁCENÍ ZLOMKŮ a PŘEVOD ZLOMKU NA DESETINNÉ ČÍSLO 1. úkol: V početníku (PS) na str.10 / cv.3 zopakuj zápis zlomků 2. úkol: V početníku (PS) na str.13 / cv.2 rozšiřuj zlomky (zlomek rozšiřujeme tak, že čitatele i jmenovatele vynásobíme stejným číslem

test Převod zlomků na desetinná čísla. jdi na vlastní test/obsah stránky. Přepiš zlomek na desetinné číslo: 0.3. 0.03. 3. Proveď potřebné operace a vyjádři zlomek desetinným číslem: 1.4. 0.6. 2.2. Proveď potřebné operace a vyjádři zlomek desetinným číslem: 0.75 Dnes se naučíte převést zlomek na desetinné číslo prvním způsobem - rozšířením zlomku. Pokyny a příklady máte v poznámkách. Domácí úkol mi neposílejte, zkontrolujeme a opravíme si ho společně ve středu 21. 10. 2020. Důležité!!! : a) Kdo ještě nemá pracovní sešit, zakoupí si jej na vrátnici za 89 Kč. Práce k odevzdání - pracovní list vypracovat (až poté, co proběhne online hodina), Pokyny pro vypracování 7.třída Převod zlomku na desetinné číslo - kopie Převod zlomku na desetinné číslo - kopie - kopie. ČESKÝ JAZYK. online hodiny

Příprava na reparát z matematiky. Zadání. Sečti zlomky: 1. krok. Hledáme společný jmenovatel, to znamená hledáme číslo, které do společného zlomku umístíme pod zlomkovou čáru. Toto číslo musí být násobkem jmenovatele prvního zlomku i jmenovatele druhého zlomku Převod zlomků na základní tvar. Pro krácení zlomku pomoci kalkulačky zadejte hodnotu zlomku a stiskněte tlačítko =. Kalkulačka vypočítá největší společný dělitel čitatele a jmenovatele a vydělí jim čitatele i jmenovatele daného zlomku Převod na základní tvar #. Se zlomky můžeme různě pracovat a měnit jejich tvar. Zlomky - převod desetinného zlomku na desetinné číslo Žák převádí desetinný zlomek na desetinné číslo. Tabulkový procesor po doplnění ihned vyhodnocuje správnost. Žák pracuje s kladnými čísly. Materiál je při výkladu možné použít k doplňování na interaktivní tabuli. Hlasování: 0 Hlasování: 1 O

Desetinné zlomky skolaposkole

splněné úkoly. Sešit si prohlédnu ve škole, ale pracovní list mi prosím ofoťte a pošlete na mail, jako minulý školní rok, nebo je odevzdejte ve škole školníkovi. Máte čas do příští středy, 11.11.2020 Děkuji. Pokud se vše podaří, ve středu 4.11. se sejdeme na on-line hodině, 7.A v 8 hodin, 7.B v 10 hodin Což je spor s tím, že m je nejmenší kladné racionální číslo. Operace s racionálními čísly # Všechny běžné a základní operace jsou popsány v článku zlomky. Převod periodického čísla na zlomek # Protože je periodické číslo zároveň racionálním číslem, musí jít převézt na zlomek. Ukážeme si postup, jak na to

Například, že metr převedený na centimetry je 100 cm. Zjistíme to tak, že v řádku metru jdeme do sloupce převod na cm a tam najdeme 100. Tímto číslem budeme vždy násobit, když budeme převádět metry na cm. Příklad: převeďte 3,2 m na cm. Řešení je 3,2 x 100 = 320 cm Postupně se naučíme, jak převádět jednotky: délky, hmotnosti, obsahu,objemu. Při převádění jednotek postupujeme vždy tímto způsobem: Najdeme desetinnou čárku; Určíme o kolik míst desetinnou čárku posuneme; Rozhodneme, zda převádíme z jednotky větší na menší > posunujeme vpravo, nebo z jednotky menší na větší < a posunujeme desetinnou čárku vlevo

Vyjádření času desetinným číslem - Fyzika na Vltav

Zlomky-pracovní list s vysvětlením zlomky-pracovní list.pdf (303.21 kB) Zlomky-sčítání a odčítání sčítání a odčítání zlomků (1).pdf (222.82 kB) Zlomky-procvičování (1).pdf (451.75 kB - převod zlomku na desetinné číslo, převod des. čísla na zlomek - porovnávání zlomků.

Online kalkulačky provádějí převody metrických, angloamerických i jiných jednotek. Náš web vám umožní snadný a rychlý výpočet Pracovní list - pošli jej do středy do 16 hodin, bude hodnocen Procvičování zlomků; Matematika hrou : klikni zde - Matematika hrou a trénuj Pexeso zlomky a deset.čísla 1 + Převeď desetinné číslo na zlomek 2; 2) Sčítání a odčítání zlomků - práci na procvičování zadám zde ve čtvrtek po online hodin Vyjádření zlomku pomoci obrazce - pracovní list (1. ročník) Word: Martina Straková: 02: Zlomky - základní vlastnosti, smíšené číslo (1. ročník) PowerPoint: Martina Straková: 03: Smíšená čísla a zlomky (převody) (1. ročník) EasiTeach: Martina Straková: 04: Zlomek - procvičování znalostí - pracovní list (1. Skip navigation Sign in. Searc

Desetinná čísla - Procvičování online - Umíme matik

 1. Desetinné číslo na číselné ose: U jednotlivých číselných os zapisuj, která čísla leží na ose v bodech označených písmeny A, B, C nebo D. Jednotlivé otázky jsou očíslovány od 1 do 24
 2. Vytiskni pracovní list, nalep do školního sešitu a vypracuj Někdy potřebujeme zlomky upravit do jiného tvaru, ale hodnota zlomku se nesmí změnit. Můžeme zlomky rozšiřovat nebo krátit. Krátit můžeme až na základní tvar zlomku
 3. učíme se: převod desetinného zlomku na desetinné číslo (opakování) a naopak, čtení desetinných čísel, zápis desetinného čísla dle slovního popisu (např. nula celá patnáct tisícin), znázornění desetinných čísel na číselnou osu, porovnávání desetinných číse
 4. Jak bude vypadat 1 umocněná na jakékoli číslo? A jak se to bude lišit od umocňování -1? Ukážeme si, že při umocňování -1 výsledek závisí na tom, zda jde o sudé či liché mocniny
 5. Procenta - vztah desetinné číslo - zlomek - procento (Aj) Procenta, finanční matematika - procvičení Zlomky- převod zlomku na desetinná čísla - matematika hrou: Znázornění desetinných čísel, zlomků, procent: Zobrazení, osová souměrnost v Cabri

Opakování - převod zlomku na smíšené číslo a opačně Sb. 22/17 22/18 Dobrovolné: seznam se s učivem násobení zlomků, pokud rozumíš, zapiš si do sešitu Násobení zlomků a) přirozeným číslem 36/A(str. 36 nahoře) zapiš rámeček 36/B prohlédni, zapiš růžový rámeček (z, ze se nahradí znaménkem krát) 36/ (1. způsob: pomocí zlomků: desetinné číslo převedu na zlomek: 1 2 + 3 10 = 5+3 10 = 8 10 = nebo 2. způsob: pomocí desetinných čísel: zlomek převedu na desetinné číslo: 0,5 + 0,3 = 0,8) Rada: při převádění zlomku na desetinné číslo vyjde perioda - je lepší při výpočtu počítat pomocí zlomků! + pomoc: 0,75 = 3 4. Pracovní list Cvičení Definujte třídu Zlomek s celočíselnými proměnnými cit a jmen. (čitatel, jmenovatel). //převádí zlomek na desetinné číslo } (Zlomek a) { //přičte ke zlomku zlomek a } public void NasobZlomkem(Zlomek b) { //vynásobí zlomek zlomkem b } public void ZakTvar() { //Zkrátí zlomek na základní tvar. Pracovní list Předmět: matematika Ročník: sedmý Desetinné číslo převedeš na zlomek tak, že do čitatele napíšeš číslo bez desetinné čárky a do jmenovatele 10, 100, . - podle počtu desetinných míst př. 0,43 = 100 43 1 pracovní list z minulého týdne, učebnici a pracovní sešit. Desetinný zlomek převeď na desetinné číslo: 27 100 = 9 1000 = 402 10 = 17 10 = 6782 1000 = 33 10 000 = 1280 100 = 403 Smíšené číslo vyjádři ve tvaru zlomku:.

Zlomky, procenta, desetinná čísla - Procvičování online

 1. Smluvní vztah mezi Mgr. Magdalena Ryšková, Jankovice, Holešov 769 01, IČ: 06454534 (dále jen jako prodávající) a účastníkem kurzu (dále jen jako kupující) vzniká okamžikem obdržení platby za objednaný kurz. Po odeslání závazné objednávky bude kupujícímu poslán e-mail se všemi informacemi
 2. ule tj. převod ze zlomku na smíšený zlomek (viz obrázek) 4. část.pdf (15347) 4) Vzpomeňte si na desetinná čísla a jejich násobení, co se stane s desetinnou čárkou
 3. Převeď desetinné číslo na zlomek 2. Pexeso zlomky + desetinná čísla 1. Pexeso zlomky + desetinná čísla 2. Sčítání desetinných čísel, max. 1 desetinné místo. Sčítání desetinných čísel, max. 2 desetinná místa. Jednoduché násobení desetinných čísel
 4. Pravý a nepravý zlomek, smíšené číslo. A 39 Slovníček: zapiš si do sešitu, co je pravý a nepravý zlomek, smíšené číslo. Jak převedu zlomek na smíšené číslo a naopak? Ověř, že to dokážeš na úlohách z . PS: 11/12, 13 - část A. dále máš na výběr . jednu z možností: PS 11/12, 13 - část B.
 5. Pracovní list obsahuje úpravu zlomku na základní tvar, převod smíšeného čísla na zlomek, porovnávání zlomků, úpravu složeného zlomku a početní operace se zlomky. smíšené číslo. Zapiš . daná čísla zlomkem v základním tvaru: 45 63 f) 42 16 -2 g) 0,4 . 135 180 h) 75 200 . 0 i) 87 - 10 100 j) 0,031 25

Zlomky - převod na desetinné číslo - příklady - YouTub

Převod desetinných čísel na zlomky vysvětleno jednoduše. Více videí najdeš na.. Poměr vyjádřený procentem zapiš jako zlomek ve zkráceném tvaru ; Společnost ZLOMEK, s.r.o. přijme na hlavní pracovní poměr 2 pracovníky do výroby dveří. Své životopisy posílejte na martin@zlomek.cz nebo volejte na 606 234 16 v tomto domácím úkolu si zopakujete Základní tvar zlomků a Převod zlomků na desetinné číslo, několik příkladů si zkusíte sami spočítat za pomoci vzorových příkladů. Dále se naučíte převádět desetinné číslo na zlomek, a jak vypadá smíšené číslo. Posledním úkolem je PL, kd Cvičení, zadané na minulý týden: Převod čísel z desítkové do dvojkové soustavy: 147, 89, 243, 62 Převod z dvojkové do desítkové soustavy: 11100111, 10010001, 1010100, 1100001 Nafotit a nahrát do: ZADÁNÍ - Pracovní činnosti - převody ředmět: ějepis Třída: 8. E Vyučující: Mgr. Daniela Soukupov Výsledný odhad žák odečte podle pozice hrany posledního jednotkového zlomku menšence na ciferníku. Po odečtení hodnoty získá žák představu o řádu budoucího výsledného čísla a zároveň může tento odhad zpětně porovnat s vypočteným zlomkem tak, že výsledek převede na kalkulačce na desetinné číslo Opakujeme převod zlomku na sm. í. šen. é. č. í. slo. Zlomek musí být větší než 1. Postup: Čitatel (číslo nad zlomkovou čárou) dělíme jmenovatelem (číslo pod zlomkovou . čárou) = číslo celé. zbytek napíšeme jako zlomek. Převod smíšeného čísla na zlomek. Postup: Celé číslo (před zlomkem) násobíme jmenovatele

Desetinná čísla - úvod ucebnice

Pozor na to, že při sčítání nemůžeme krátit napříč zlomky jako u násobení. Například po úpravě jsme měli v jmenovateli prvního zlomku šestku a v čitateli druhého zlomku patnáctku. Přesto nemůžeme krátit třemi: Jak převedu zlomek na desetinné číslo? Dr . Jak správně napsat životopis. Vybíráme personální. Pomocí aplikace JEDNOTKY.cz můžete velmi snadno převádět jakékoliv existující jednotky. Vzájemné převody jednotek kalorie - kilojouly, stupně Celsia - stupně Farenheita, kilowatty - koňská síla a mnoho dalších pro vás již nikdy nebudou znamenat problém Pracovní list Odysseova dobrodružství v Bakalářích Přečti si v čítance ukázky Zpěv sirén a Dvě mořské nestvůry, vytiskni si z Bakalářů pracovní list Odysseova dobrodružství, nalep ho do sešitu, vypracuj a pošli do 10.11.2020 do 14.00 na e-mail petra.novotna@zsspojencuol.com Protože π je 180 stupňů, takže pak stačí krátit zlomek třeba 210/180, takže zkrátím desítkou na 21/18 a pak trojkou na 7/6. doplněno 28.09.13 11:16

zlomky: smíšené číslo, základní tvar, převod zlomku na desetinné číslo a naopak, porovnávání zlomků, výpočty se zlomky, slovní úlohy . V pondělí 19. 1. si napíšeme test na zlomky, včetně složených zlomků. na deset. číslo, ale kdyby jste to nechali ve . zlomku, taky by se nic nestalo. 5% z 20 kg = 1 kg když budou někde uvedeny jednotky, tak je pište i do výsledku. Převod zlomku na procenta: 7/2 = 350/100 = 350%. ¼ = 25/100= 25%. 49/50 = 98/100 = 98% Když převádíte zlomek na procenta, rozšíříte zlomek tak, aby v

-znázornění na číselné ose - převod zlomku na desetinné číslo, převod des. čísla na zlomek - porovnávání zlomků - rozšiřování a krácení zlomků - sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků - slovní úlohy se zlomk Zlomek na desetinné tabulkami (Pro kalkulačku, můžete jednoduše rozdělit nejvyšší číslo od spodní čísla). Nicméně, to je prostě výpočet a ne číslo. Použít vizuální (pizza funguje skvěle) pomoci studentům pochopit skutečnou matematiku za konceptu. Praxe Převod frakcí Decimals Pomocí těchto volných tabulkami Pracovní sešit 1 pro 7. ročník ZLOMKY - základní tvar, převod na desetinné číslo str. 51 - 55 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu. Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy. Fyzik

 • Pohon 4x2 nebo 4x4.
 • Cedrový olej cena.
 • Wpc fasáda.
 • Fonendoskop detsky.
 • Razítka pro kačery.
 • Masters of rock kapely.
 • Proti chuti na cigaretu.
 • Rozdíl mezi alpou a lesanou.
 • Cool karta limity.
 • Zateplení fasády minerální vatou cena.
 • Elektrárny druhy.
 • Agama vousata white prodej.
 • Figurky ninja želvy 4ks.
 • Osteochondroza operace.
 • Vývojářské možnosti android 8.
 • Plastové zbraně.
 • 15ti letá preventivní prohlídka kluci.
 • Jak postavit psí boudu návod.
 • Tejpovani loket.
 • Fotolab prostějov žižkovo náměstí.
 • Jordan 8.
 • Klipy na červy.
 • Trhání moudráků.
 • Simpsonovi gloria.
 • Logitech klávesnice ipad.
 • Salmonela u dětí.
 • Německá slovíčka a fráze.
 • Polsko počet obyvatel 2019.
 • Pohádky online ke čtení.
 • Symbol tick.
 • Kleopatra i.
 • Týdenní plán mš září.
 • Whiskas junior kapsičky akce.
 • Dětská maskáčová souprava.
 • Ginger beer.
 • Tvoříme s dětmi pro maminky.
 • Aby se rýže nelepila.
 • Byl jednou jeden život koupit.
 • Rokiten hotel.
 • Ganache poleva z bílé čokolády.
 • Percy jackson postavy.