Home

Baltský štít

Baltský štít je starý prekambrický štít nacházející se na Skandinávském poloostrově. Ponořuje se pod sedimenty východoevroé platformy, společně s kterou tvoří takzvanou fenosarmatskou plarformu. Zabírá části Norska, Švédska, Finska, Ruska a podloží Baltského moře. Tvoří ho hlavně obnažené krystalinické horniny prekambrického stáří Baltský štít (nebo Fenoskandie) je starý prekambrický štít nacházející se na Skandinávském poloostrově. Ponořuje se pod sedimenty východoevroé platformy, společně s kterou tvoří takzvanou fenosarmatskou plarformu. Zabírá části Norska, Švédska, Finska, Ruska a podloží Baltského moře Baltský štít, odkrytá část prekambrického fundamentu fenosarmatské (východoevroé) platformy.Štít vystupuje v severní a východní části Skandinávie.Jeho okraje jsou překryty transgredujícími prvohorními sedimenty.Je budován několika různě starými formacemi archaického a proterozoického stáří, které prodělaly několik etap tektomagmatické a metamorfní.

Baltský štít - Wikiwan

 1. baltský štít, Fennoskandie - archaické jádro sev. a sv. Evropy. Archaické horniny (st. než 2,6 mld. let) vytvářejí nejstarší bloky (kolský, jihokarelský, jihoskandinávský) obklopené proterozoickými horninami
 2. Baltský štít je pokryt ovčím čelem, velkými balvany, vynecháním, údolími a hřebenem morény. Geologická struktura. Sklopený zdvih je rozdělen na tři geografické segmenty: Karelo-Kola, Svekofen a Sveko-Norwegian. V Rusku je téměř celá oblast Karelian-Kola a jihovýchodní území bloku Svekofen
 3. Baltský štít - Karelidy Karelidy jsou pásemné horstvo Baltského štítu , které vzniklo v postkarelské orogenezi na konci spodní části proterozoika . Jejich stáří se odhaduje na osmset milionů let, což přibližně odpovídá stáří algomského vrásnění v Kanadském štítu
 4. erály a rudy, jako jsou železo, nikl, měď a kovy skupiny platiny. Vzhledem ke své podobnosti s kanadským štítem a krátery v jižní Africe a západní Austrálii byl Baltský štít dlouho podezřelým zdrojem diamantů a zlata
 5. jsou Kanadský štíta Baltský štít. Země se postupně ochlazovala. To vyvrcholilo v crygénu(epocha proterozoika; 630 až 850 Ma), kdy Zemi zcela pokryl led. Vžil se proto pojemZemě jako sněhová koule. Poté došlo opět k oteplování, což umožnilo vývoj vyšších organizmů
 6. Baltský štít tvoří následující geologické jednotky:. kolský blok - nejstarší část štítu, značný rozsah výskytu hornin archaického stáří;; karelidy - stáří okolo 2,0 Ga;; svekofenidy - nejrozsáhlejší regionálně geologická jednotka baltského štítu, vznikla okolo 1,9 Ga, zahrnuje převážně kyselé vulkanity a klastické sedimenty

Baltský štít

Baltský štít je prekambrického (prahorního) stáří a nebyl zvrásněn. Na štíty (obecně) navazují platformy. V Evropě je platformou především Východoevroá rovina. I ta je prekambrického stáří. Štít a platforma zabírají zhruba polovinu Evropy (východní a severní). Okrajové části kontinentu pak tvoří pohoří. -Baltský štít - na jihu nížina Skáne (pozůstatek prakontinentu, geologicky velmi stará oblast) Vodstvo: -řeky krátké s prudkým spádem -> výroba elektrické energie -jezera ledovcového původu - 7% plochy státu: Vänern - největší; Vättern - nejhlubší (119m) Podnebí

Přírodní podmínky Evropy-leží na Euroasijské litosferické desce společně s Asií(odštěpila se z Laurásie) na severní polokoul -patří k nejstarším částem zemského povrchu - Baltský štít, předprvohorní, složen z tvrdých starých hornin (žula) zarovnaných do paroviny-na Z skalnaté Skandinávské pohoří, vrcholy přes 2 000 m (Galhopiggen 2469 m) místy zaledněné - nej. ledovec kontinentální Evropy Jostedalsbae (JZ Norska) - Evropa - baltský štít (Finsko, severní část Ruska), Afrika - africký štít, Severní Amerika - kanadský štít, Jižní Amerika - brazilský štít, Austrálie - australský štít, Asie - sibiřský štít, indický štít, čínský štít, Antarktidy - antarktický štít Nejstarší části: Východoevroá rovina, Baltský štít; Nejstarší pásemné pohoří - vysočiny táhnoucí se z Irska, Skotsko, Skandinávii, Špicberky (vzniklo kaledonským vrásněním) Hercynské vrásnění - horstva západní a střední Evropy; Alpinské vrásnění - Alpy, Pyreneje, Apeniny, Karpat Baltský LNG. Potrubí. Port terminálu pro překládku kontejnerů s plynem pro tankery. Byly odhadnuty počáteční náklady na stavbuv 460 miliardách rublů došlo k růstu ceny pouze v rublech, protože veškeré potřebné vybavení bude nakupováno v zahraničí. V dolarovém vyjádření se náklady na projekt nezměnily

Obr. 15: Baltský štít ve finském národním parku Ropovesi Skandy staré pohoří protažené ve směru JZ - SV, vzniklé během kaledonského vrásnění v průběhu prvohor během druhohor zarovnání povrchu, který byl teprve ve třetihorách rozlámán a vyzdvižen do různých nadmořských výšek (vlivem alpínského vrásnění. Boreální, lesnatý, golfský proud, nejstarší povrch, nejstarší - baltský štít Kontinentální jezera - ledovcová; nejvyspělejší hospodářský region; Germánské národy, Ugrofinské; Náboženství protestanské; Dánsko. Kobenhagen; Pouze poloostrov a ostrovy; Rozloha - 40 tisíc km2; Počet obyvatel - 6 milion Významná strukturní jednotka zemské kůry, nanejvýše se slabým sedimentárním pokryvem, neboť jde o oblasti dlouhodobého zdvihu a denudace. Příkladem jsou např. baltský , ukrajinský, kanadský, brazilský a indický štít. obr. 8 Tato oblast náleží k velmi staré (prekambrické) geologické jednotce, nazývané baltský štít neboli Fenoskandie. Proto i horniny tvořící bludné balvany mají vysoké stáří - většinou vznikly během proterozoika před zhruba 1-2 miliardami lety

Baltský štít vystupuje na povrch v oblasti Skandinávie - Švédska, Finska a na severozápadu Ruska. Ukrajinský štít vychází na povrch v oblasti dnešní západní Ukrajiny. V Evropě proběhlo několik horotvorných procesů 2 zákl. jednotky: Baltský štít (1 mld. - 3,5 mld. let), Skandy Baltský štít největší území s obnaženým podkladem (fundamentem) fenosarmatské platformy prahorní a starohorní poklad Fennoskandie jeden z nejstarších jader - částí na svět Fjordové pobřeží je dílem ledovců stékajících z norských Skand, tedy starého prvohorního pohoří nasunutého na ještě starší Baltský štít. Před nástupem zalednění mířily řeky ze západních okrajů původních náhorních plošin rovnou do moře - Baltský kryogenní štít - Přímořské státy - Mírně zvlněný prostor Východoevroé nížiny - Na východě pohoří Ural (hranice mezi Evroou a asijskou částí Ruska) - Kaspická nížina (-28 m. n. m. = neníže položení místo Evropy Jádrem oblasti - Baltský štít Povrch: Roviny Skandinávské pohoří Pobřeží Fjordy - údolí ledovcového původu zatopená mořem, velmi hluboká, zasahují hluboko do vnitrozemí, tvar údoli U, * prohloubením říčních údolí tlakem postupujících ledovců Podnebí Drsné Deštivé Zimy chladné a dlouhé Slide

Ukrajinský štít, Baltský štít - nejstarší horniny dříve spojena se s Amerikou → Kaledonské vrásnění ve starších prvohorách (Skandinávské pohoří, Skotská vysočina) → Hercinské vrásnění v mladších prvohorách (Kastilské pohoří, Český masiv, Středoněmecká vysočina) → Alpinské vrásnění ve. Geologický vývoj Českého masivu v kontextu vývoje Evropy . Současná podoba Evropy je výsledkem postupné několikafázové amalgamace (spojení, připojení) kontinentálních bloků k starému jádru Evropy, které představuje východoevroá platforma tj. baltský štít a ruská tabule Významná strukturní jednotka zemské kůry, nanejvýše se slabým sedimentárním pokryvem, neboť jde o oblasti dlouhodobého zdvihu a denudace. Příkladem jsou např. baltský , ukrajinský, kanadský, brazilský a indický štít. obr. 8

Patří do celku Fennoskandie (Baltský štít) zahrnujícího Finsko i velkou část Skandinávie, který se zformoval před 3 až 3,5 miliardami let. Za dobu své existence zažila Fennoskandie mnoho morfologických proměn i změn složení a struktury. Významně se na nich podílely poslední doby ledové, které skončily před. Jádro oblasti tvoří nejstarší geologická část Evropy - Baltský štít. Východ oblasti je tvořen rovinami, na západě nalezneme Skandinávské pohoří. Pobřeží je charakteristické fjordy. Podnebí je drsné, velmi deštivé. Zimy jsou chladné a dlouhé. Krátké a prudké řeky jsou hojně využívány k výrobě elektrické. Povrch, vodstvo Najdi které pohoří se nachází v SE? nejvyšší hora? Skandinávské pohoří - Galdhoppigen (2 469 m) Baltský štít - nejstarší geologická část Evropy Které řeky se zde nacházejí? Najdi a vypiš některá jezera SE. Která moře obklopují SE, které zálivy, průlivy, zde najdeš doporučujeme maximálně 220 záznamů. Při zadání většího počtu záznamů počítejte s delší časovou odezvou pro zobrazení Vámi vybraných položek

baltský štít Vševěd

 1. Přestože je Baltský štít většinou geologicky stabilní a tudíž odolný vůči vlivům jiných sousedních tektonických útvarů, váha téměř čtyř kilometrů ledu během doby ledové způsobila potopení celého skandinávského terénu. Když ledová vrstva zmizela, štít se znovu zvedl, což je tendence, která přetrvává dodnes rychlostí asi jeden metr za století
 2. - velká část Východoev. roviny, Baltský štít (V Skandinávie), Erijská platforma (Skotsko) Paleoevropa - 1. polovina Prvohor - Západní Skandinávie Mezoevropa - 2. polovina Prvohor → konec karbonu - drsná hercynská Evropa Neoevropa - nejmladší část Evropy - Jižní okolí Středozemního moře Současné členění Evropy
 3. destens 150 km besitzt. Beispielsweise sind die jung herausgehobenen Schollen des Variszischen Orogens in Mittel- und Westeuropa, wie z.B. die Rheinische Masse oder das französische Zentralmassiv, nicht als phanerozoische Orogene, sondern als Teil der gedehnten kontinentalen Kruste in der.
 4. východoevroý kraton; východoevroá platforma; baltský štít; ukrajinský štít; Fennoskandie; Sarmatie; Volgo-Uralie Created Date 8/2/2008 9:36:27 A

Baltský štít: reliéfní tvar, tektonická struktura a minerál

 1. Evropa - to je na severozápadě Kaledonská oblast, na severovýchodě Baltský štít, na jihu Alo-himalájskou oblast, na východě Východoevroá platforma a na západě a ve středu Hercynská oblast. Hercynikum České republiky má své jednoznačně srdce - a to srdce značného regionálně-geologického mezinárodního významu.
 2. Baltský štít, který z valné části zasahuje na norské území, byl tou základní hroudou, archaickým jádrem Evropy, na které se v pozdějším vývoji planety začaly nasouvat nové a nové hory vyzvedávané z mořského dna. Norsko poznalo jen jedno vrásnění čili orogenezi. Bylo to na úsvitu života na naší planetě, v.
 3. Baltský štít a Skandy. Skandinávské pohoří (Jotunheimen, Glittertind, Galdhøpiggen, Kebnekajse, Haltiatunturi. Hercynské a kaledonské vysočiny. Skotská vysočina (North West Highland-Severozápadní vysočina, Grampiany, Ben Nevis)
 4. Geologickým podložím je na území Norska Baltský štít, který vystupuje v nížinných, pahorkatinných a vrchovinných oblastech a podle Krále (1999) se předpokládá i pod Skandinávským pohořím, které na něj bylo nasunuto. Skandinavské pohoří vzniklo kaledonským vrásněním v paleozoiku a od té doby se stalo trvale.
 5. Severní část tvoří Baltský štít, přecházející ve Východoevroou rovinu, severozápadní Evropa má hornatý reliéf, vzniklý starými horotvornými pohyby, podobně střední Evropa. Jiřní část Evropy je nejmladší, vznikla ve druhohorách a třetihorách, proto tvary Pyrenejí, Alp, Dinarid jsou velehorského rázu, dodnes.
PPT - EVROPA PowerPoint Presentation - ID:6431415

Skandinávský poloostrov, největší poloostrov v Evropě, na S Evropy; 800 000 km2, dlouhý 1 900 km, široký až 800 km. Obléván mořem Norským, Sev., Baltským a Barentsovým. Clenité pobřeží (fjordy, šéry, eskery) s mnoha ostrovy. Jádrem geol. stavby je baltský štít se Skandinávským pohořím (2 469 m n.m.); pleistocenní modelace reliéfu Mini lekce Baltský štít a nerostné suroviny obecně vázané na staré horniny: žáci diktují z mapy učiteli lokality těžby surovin: úloha: nejděte v mapě hlavní zdroje surovin: žáci vypracovávají úlohu, spolupracují se sousedem v lavici: promítnutí blokdiagramu ledovcového údolí s geomorfologickými pojmy a. svrchní proterozoikum Baltský štít tvoří následující geologické jednotky: kolský blok - nejstarší část štítu, značný rozsah výskytu hornin archaického stáří; karelidy - stáří okolo 2,0 Ga; svekofenidy - nejrozsáhlejší regionálně geologická jednotka baltského štítu, vznikla okolo 1, —Paleogeografická situace svrchní proterozoikum Baltský štít tvoří následující geologické jednotky: —kolský blok - nejstarší část štítu, značný rozsah výskytu hornin archaického stáří; —karelidy - stáří okolo 2,0 Ga; —svekofenidy - nejrozsáhlejší regionálně geologická jednotka baltského štítu. Tajuplná země ležící na evroém severu z velké části za polárním kruhem mezi Finským a Botnickým zálivem Baltského moře. Dlouhé pobřeží je lemováno drobnými ostrovy. Celý povrch vytváří Baltský štít a skalnatý vzhled je typickým výsledkem činnosti ledovce včetně tisíců jezer, které tvoří bezmála 20% plochy celéh

PPT - Kolmé hranoly - povrch a objem PowerPoint

-Evropa: nejstaršími jádry Evropy jsou baltský štít a ukrajinský štít, k nim se přimyká evroá platforma, tvořící podloží Východoevroé roviny, ostatní části Evropy se na jádro připojily vrásněním při kolizích kontinent Kategorie: Zeměpis Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň Charakteristika: Seminární práce na téma severní Evropa popisuje nejen geografii této oblasti, ale zabývá se i socioekonomickou sférou.Od geografie a geologie celé oblasti se postupně přechází v popis a charakteristiku jednotlivých zemí minilekce Baltský štít a nerostné suroviny obecně vázané na staré horniny : 5´ žáci diktují z mapy učiteli lokality těžby surovin : úloha: Najděte v mapě hlavní zdroje surovin; diktované lokality učitel ukazuje na nástěnné mapě : 5´ žáci vypracovávají úlohu, spolupracují se sousedem v lavic

Na tomto území jsou dva takové štíty (na jihu ukrajinský štít, na severozápadě baltský štít), který je zobrazen na tektonické mapě plošiny. Východoevroá rovina. Jaký je povrch východoevroé platformy? Tvar reliéfu je převážně kopcovitý. Vyznačuje se střídáním nízkých výšek (200-300 m) a nížin Gerlachovský štít) • JZ -Podunajská níţina, Záhorská níţina • V -Východoslovenská níţina • Velká část zalesněná -nepoškozená příroda (TANAP) • Dunaj, Váh (elektrárny) • Termální prameny (Piešťany • Centra -Košice, Nitra, Banská Bystrica, Ţilina • J -maďarská menšina (10%

USA a KANADA - fyzickogeografické regiony | slideum

Zemská kůra je heterogenní a skládá se z různých konstrukčních prvků. Studium struktury litosféry (tvrdé skořápky Země) patří mezi úkoly, které si věda geografie představuje. Jedním z těchto prvků jsou štíty. Jedná se o ně, které budou v tomto informačním článku diskutovány - Baltský štít - nejstarší část pevniny, rovina - Baltští tyg ři - rozmach, ekonomický r ůst v letech 2000-2008 x hospodá řská krize Estonsko - Talinn - estonština (ugrofinský jazyk) - elektronický, d řevozpracující pr ůmysl, t ěžba ropných b řidlic, stavba lodí, rybolov. Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island (někdy i Pobaltí) Boreální, lesnatý, golfský proud, nejstarší povrch, nejstarší - baltský štít Kontinentální jezera - ledovcová nejvyspělejší hospodářský region Germánské národy, Ugr..

Gymnázium, Ceský Krumlov, Chvalšinská 112, Ceský Krumlov. Telefon: 420-380-711 171, 711 349 Fax: 420-380-711 709 e-mail: info(at)gymck.c Priplojarnyj-Připolární, Severnyj-Severní , Srednij-St řední , Južnyj- Jižní), Baltský štít a Skandy Skandinávské pohoří ( Jotunheimen, Galdhøpiggen) Hercynské a kaledonské vyso činy Skotská vyso čina ( North West Highland -Severozápadní vyso čina , Grampiany, Ben Nevis) povrch (Lexikon zemí světa, 2000), a Baltský štít, jehoţ pozŧstatkem je dnešní jezerní plošina v severním Německu a Polsku. Podle Kašparovského jsou tyto části Evropy evroým prahorním jádrem, ke kterému se během geologického vývoje světadílu připojovala mladší pásemná pohoří Studijní materiál 13. Evropa, fyzicko-geografická charakteristika z předmětu Zeměpis, střední škol

PPT - POVRCH EVROPY PowerPoint Presentation, free downloadUral (pohorie) – WikipédiaPPT - PŘÍRODNÍ OBLASTI EVROPY PowerPoint Presentation
 • Kotrbatý km.
 • Velorama praha holešovice.
 • Andělská křídla stříbro.
 • Angrešt zlatý fík.
 • Průkaz vůdce malého plavidla hradec králové.
 • Půjčení komba.
 • Český jazyk pro 6 ročník základní školy.
 • John deere višňové.
 • Nejstarší dřevěný most v čr.
 • Sekundární imunizace.
 • Psychiatrická léčebna havlíčkův brod návštěvy.
 • Harley davidson electra glide.
 • Jak se zbavit slizu z ryby.
 • Dotykové světlo pro děti.
 • Prani hnizdecka.
 • Ford maverick prodej.
 • Kosinguv syndrom.
 • Výška tsunami.
 • Likvidace azbestu ústí nad labem.
 • Chobotnice referat.
 • Amos restaurant.
 • Časopis sobota.
 • Radio xbox one.
 • Ektomorf vyhody.
 • Need for speed čeština.
 • Převod zlomku na desetinné číslo pracovní list.
 • Ppl sprint recenze.
 • Jak zmrazit vejce.
 • Ford b max 1.4 duratec test.
 • Bohunice reaktor.
 • Truecrypt 64 bit.
 • Australská kelpie černá.
 • Bezdrátové reproduktory recenze.
 • Okurka salátová gramáž.
 • Sticky notes na plochu.
 • Globální problémy.
 • Shoptet csv.
 • Msice v hline.
 • Komunikační dovednosti kurz.
 • Kontrola plagiátorství thesis.
 • Jak odblokovat zamek aktivace iphone.