Home

2. kolo přijímacího řízení na vš kombinované studium

Nevzali vás na vysokou školu? Nebo sice vlastníte dopis o přijetí, ale nejste si svým výběrem tak úplně jisti? Pak zbystřete: mnohé fakulty totiž vypsaly druhé kolo přijímacího řízení. Je možné, že v nabídce najdete právě obor vašich snů. Ovšem pozor, dodatečnou přihlášku je často nutné odeslat co nejdřív VOŠ kombinované studium - 2. kolo přijímacího řízení Vážení uchazeči o studium na vyšší odborné škole, ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna studijní skupina VOŠ - obor Účetnictví a daně , kombinovaná forma vzdělávání Projděte si manuál přijímacího řízení na VŠ, mapu vysokých škol v České republice a vyzkoušejte si test ZSV NSZ SCIO. Celý článek. Pokud uvažujete o studium na vysoké škole, můžete z jejich zkušeností načerpat inspiraci, na co všechno si dát při výběru školy nebo oboru pozor..

Domů; Probíhá 2. kolo přijímacího řízení pro rok 2020/2021; Probíhá 2. kolo přijímacího řízení pro rok 2020/2021. Všechny zájemce o studium přírodovědných a technických oborů si dovolujeme informovat, že stále probíhá druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013. Neuspěli jste v přijímacích zkouškách? Není čas na slzy. Mnoho vysokých škol dodatečně vypisuje druhé kolo přijímacího řízení. Z obsáhlého seznamu si jistě vyberete vysněný studijní obor. číst víc Pokud nebude po ukončení zápisů do studia v bakalářském studijním programu naplněna kapacita fakulty, může děkan fakulty rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Přesné podmínky 2. kola přijímacího řízení včetně navazujících termínů budou v případě jeho vyhlášení zveřejněny nejpozději do. II. kolo přijímacího řízení Termín pro podávání přihlášek je od 1. 6. 2020 do 22. 7. 2020. Podmínky přijímacího řízení (pdf) Bodové hodnocení (pdf) I. kolo přijímacího řízení Všichni zájemci o studium na naší fakultě jsou srdečně zváni Fakulta dopravní (uchazeči o studium v Děčíně, uchazeči, kteří konali státní maturitu - mimo obor PP), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (původně pouze Děčín, kvůli COVID-19 PZ zrušeny i pro Prahu), kvůli COVID-19 PZ zrušeny i pro Fakultu stavební (informace z 12. 5., 2. kolo do 31

Velký přehled: druhá kola přijímaček na vysoké školy

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky ke studiu. Termíny podání přihlášky 1. kolo do 30. dubna 2020 1. kolo cizinci do 15. dubna 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky) 2. kolo do 31. července 202 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vyhlašují první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 v období od 19. 10. 2020 do 30. 4. 2021. Níže naleznete seznam nabízených studijních programů v prezenční nebo kombinované formě studia

2. kolo přijímacích zkoušek na VŠ - termíny, možnosti Subject: přijímací zkoušky, přijímačky na VŠ, 2. kolo přijímacího řízení na VŠ Author: Radek Keywords: druhé kolo přijímaček na VŠ, 2. kolo přijímacího řízení na VŠ, 2. kolo přijímacích zkoušek na VŠ Last modified by: Radek Created Date: 8/4/2005 3:19:29 P Přijímací řízení Přijímací řízení 2. kolo. Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace: Přírodovědecká fakulta. Filozofická fakulta . Rozpis přijímacího řízení na PF UJEP pro rok 2020/2021 (všechny programy) Rozpis přijímacího řízení. Rozpis přijímacího řízení 2. kolo Děkan Filozofické fakultyUniverzity Hradec Králové vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro následující studijní obory: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: Program: Technická podpora humanitních věd Obor: Počítačová podpora v archivnictví (prezenční i kombinovaná forma studia) Termín, do kdy musí být poskytnut souhlas společnosti Scio k předání výsledku: do 14. srpna 2009. Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT pro AR 2021/22 (PDF, 131,92 KB) Podmínky přijímacího řízení pro studium v bc. a mgr. studijních programech - 2021-22 (PDF, 77,85 KB) Přijímací řízení do doktorských studijních program

VOŠ kombinované studium - 2

8. 2017), nejvíc na čas si mohou dát zájemci o studium na fakultě výrobních technologií a managementu. Ta v letošním roce vypsala dokonce třetí kolo přijímacího řízení s termínem doručení přihlášky do 11. 9. 2017 2. kolo přijímacího řízení na VŠ - léto 2009 - Přijímačky, přípravné kurzy Prodám Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení 2018/2019 - Policejní akademie České republik Termíny přijímacího řízení: 1. kolo: 28. 2. 2020; 2. kolo: 30. 6. 2020; 3. kolo: 18. 9. 2020; Díky e-learningové podpoře a záznamům výuky lze podávat přihlášky až do 15. 10. 2020. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vydáváme do 30 dnů od ukončení daného kola přijímacího řízení

na základě prospěchu ze SŠ studium v kombinované formě Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Bc. studium: 10.-14.5. 2021: Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia: 7.-16.7 2021: Dokumenty. Na základě§ 48 až 50 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o VŠ), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v následujících studijních oborech/programech Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obor 18-20-M/01 Informační technologie. Kritéria jsou následující: z přijímacího testu z matematiky minimálně 22 bodů; z obou přijímacích testů v součtu minimálně 47 bodů

Kde ještě berou na VŠ? - Aktuality - Vysoké školy

Studium a stáže v Evropě - programy mimo Erasmus+ 2. kolo přijímacího řízení na vybrané obory. Pro podrobnější informace pokračujte na podstránky jednotlivých fakult: Filozofická fakulta. Fakulta informatiky a managementu. Pedagogická fakulta. Uznání zahraničního VŠ vzdělání. FAI vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů pro rok 2020/21 kopii VŠ diplomu (absolventi, kteří teprve ukončí magisterský studijní program v ak. roce 2019/2020 přinesou kopii VŠ diplomu popř. písemné potvrzení ze studijního oddělení až k přijímacímu. V souladu s ustanovením §3 Zákona 188/2020 sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (dále jen zákon) se Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové na akademický rok 2020. Fakulta 2. kola přijímacích řízení DFJP Bakalářské studium Lhůta pro podání přihlášky ke studiu a uhrazení poplatku: do 31. srpna 2017 1. kolo do navazujícího magisterského studia Přihlášky můžete podávat do 15. srpna. 2017. FES Bakalářské obory Lhůta pro podání přihlášky ke studiu a uhrazení poplatku: do 31. července 2017 Magisterské obory (navazující. Uzávěrka přihlášek pro druhé kolo přijímacího řízení je do 26. 8. 2020. Informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Informace k poplatkům spojeným se studiem zde. Pro více informací můžete psát na adresu studijního oddělení Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít.

Probíhá 2. kolo přijímacího řízení pro rok 2020/2021 ..

Přijetí bez přijímaček - Magazín - Vysoké škol

Přijímací řízení na magisterské navazující studium psychologie je dvoukolové. 1. kolo - Písemný znalostní test. V prvním kole uchazeč absolvuje oborový písemný test, který trvá 50 minut a má 60 otázek (výběr jedné správné odpovědi z 5 nabízených možností) vycházejících z následujících okruhů Poplatek za přijímací řízení činí 1000,- Kč. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku (kontrolní ústřižek složenky typu A) přiloží uchazeč k přihlášce. Účet školy: 51-1850770217/0100, variabilní symbol: číslo přihlášky Průběh přijímacího řízení máte možnost sledovat na svém účtu Studium v navazujícím magisterském studijním programu prohlubuje znalosti z oblasti managementu, ekonomie a příbuzných oborů získané v bakalářském stupni studia. V. Druhé kolo přijímacího řízení Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven na 30. dubna 2021

Kritéria přijímacího řízení pro AR 2018/19 Bc. Kritéria přijímacího řízení pro AR 2018/19 2.kolo × 25.10.2018. Kritéria přijímacího řízení pro AR 2018/19 2.kolo; Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v ak.roce 2018/19 × 25.10.2018. Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v ak.roce 2018/1 Ukončení příjmu přihlášek 31. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení. Studium na ZF je bezplatné v prezenční i kombinované formě při dodržení zákonem stanovené standardní doby studia (bakalářské studium 3+1 roky, navazující magisterské studium 2+1 roky).. 2. a 3. kolo přijímacího řízení. Na některých veřejných vysokých školách se totiž vypisují i 2. kola přijímacího řízení (ve výjimečných případech jsou i 3. kola). Bývá to tehdy, když se u oboru nenaplní jeho kapacita a mohou být přijati další uchazeči. Tato kola jsou obvykle v červenci a srpnu. Nenechte se. PZ 2020 (2.kolo) VOŠ kombinované studium - výsledky P KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Vážení uchazeči o studium na vyšší odborné škole, ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě studijní skupiny VOŠ - obor Účetnictví a daně Bakalářské studium Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022. Pro přijetí si stačí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Takže čím dřív přihlášku podáte, tím větší bude vaše šance, že se vydáte na cestu vědce

Přijímací řízení na VŠH pro akademický rok 2020/2021 - 2. kolo Vzhledem k současné situaci proběhne většina úkonů nutných k průběhu 2. kola přijímacího řízení na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH) distanční formou bez osobní přítomnosti uchazeče o studium v budově školy Vážení uchazeči, vzhledem k velkému zájmu o studium na naší škole jsme se rozhodli vyhovět Vám a vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na učební obory KADEŘNÍK 69-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 65-51-H/01 CUKRÁŘ 29-54-H/01 čtyřleté maturitní obory OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42-M/02 a dvouleté nástavbov 1. Termín podání písemných a elektronických přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení: do 19. 8. 2011 - prezenční i kombinovaná forma studia 2. Písemná Přihláška ke studiu na VŠ musí být podána na předepsaném tiskopise (tiskopis SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) ve stanovených lhůtách poštou na adresu fakulty Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 (zahájení studia od září 2021) Fakulta umění a designu - podmínky přijímacího řízení naleznete zde. Bližší informace k obsahu přijímacích zkoušek a dalším podmínkám přijímacího řízení naleznete v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých fakult (viz odkazy výše). Vysvětlivky: PS - prezenční.

Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro studium v akademickém roce 2020/2021. Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2020/2021 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:. Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 do naplnění kapacit volných míst oborů: Škola Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Mos 2. kolo přijímacího řízení se koná dne 20.8. 2020. Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy. Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna.

Bakalářské studium - Fakulta managementu - Vysoká škola

 1. programů/oborů) je obsažen seznam všech studijních programů/oborů, které PF UJEP otevírá ve 2. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020. Je zde uveden název studijního programu, studijního oboru, forma (zda se studijní program/obor studuje ve formě prezenční - P
 2. Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2020/21. Přihlášky na bakalářské a magisterské obory se podávají elektronicky s uzávěrkou do 31. srpna 2020. Informace ZDE
 3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 - 2. kolo Obecné předpoklady: Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijn
 4. 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských i navazujících programů Technologie a management zpracování dřeva - prezenční i kombinované studium; Stavby na bázi dřeva - prezenční studium; Navazující magisterské
 5. 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020. Přihláška bude spuštěna od 1.6. do 15.7.2019 na odkaze: eprihlaska.utb.cz. Pro ty, kteří se ještě nerozhodli, tady máme poslední možnost, podat si přihlášku ke studiu na naši fakultu. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Uchazeči o denní i kombinované studium v 1. kole přijímacího řízení se dostaví v pondělí 15. 6. 6. 2020 do školy (uchazeči v 2. kole přijímacího řízení, pokud bude toto vypsáno, se dostaví v úterý 18 Stále je ještě šance přihlásit se na některý z oborů VŠB-TUO. Druhá kola přijímacího řízení vypsalo 6 fakult. VŠB-TUO je navíc podle nejnovějších statistik serveru Seznam.cz na 3. místě v žebříčku veřejných vysokých škol, o kterých lidé v průběhu celého roku vyhledávají informace. Běžící přijímací řízení jsou pouze druhým doplňujícím kolem Druhé kolo přijímacího řízení vypisujeme pro: Učitelství odborných předmětů - bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia Absolventi mohou pracovat jako učitelé odborných předmětů střední školy v oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického.

Přijímací řízení - Aktuální přijímací řízení 2020/2021

 1. VŠPJ - veřejná vysoká škola nabízející bakalářské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření s dlouhodobou praxí během studia
 2. 1. Termín podání písemných a elektronických přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení: do 20. 8. 2012 - prezenční i kombinovaná forma studia 2. Písemná Přihláška ke studiu na VŠ musí být podána na předepsaném tiskopise (tiskopis SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) ve stanovených lhůtách poštou na adresu fakulty
 3. Přihlášky ke studiu: elektronicky, nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 145 0) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR (MV č. skl. 920). Ověření přijetí přihlášky ke studiu a jejího zaevidování je možné na www.polac.cz - Studijní informační systém - modul Průběh přijímacího řízení
 4. Termín přijímací zkoušky ve 2. kole přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia je 17. srpna 2020. Informace pro uchazeče Směrnice pro 2. kolo příjímacího řízení
 5. 1. kolo přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2021/2022; 14. srpna 2021 konečný termín pro podání přihlášek k bakalářskému, navazujícímu magisterskému i doktorskému studiu pro akademický rok 2021/2022 (2. kolo) 30. srpna 2021 zápis do 1. roku prezenčního studia (1. kolo) 1. - 3. září 202

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? KamPoMaturitě

 1. Kombinované studium. Studijní plány. 2. kolo přijímacího řízení - výsledky; Novinka. 2. kolo přijímacího řízení - výsledky . 28. 8. 2020. Výsledky 2. kola přijímacího řízení do bakalářského i navazujícího studia jsou zveřejněny a naleznete je na odkazu:.
 2. Přijímací řízení se řídí platnou legislativou. Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti. Přihlášku je možné podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou (Hradská 276, Humpolec) od 4. 1. 2021 do 1. března 2021. kdy probíhá první kolo přijímacího.
 3. PODMÍNKY, PRAVIDLA A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PEDAGOGIKA TANCE - KOMBINOVANÉ STUDIUM. První kolo přijímacího řízení probíhá korespondenčně na základě dodaných podkladů: životopisu, motivačního dopisu a videoukázky pedagogického výstupu. Pokud však podmínky uchazečů neumožňují natočení ukázky z reálné pedagogické praxe, přijímá katedra jako.
 4. 2. kolo přijímacího řízení na Fakultu bezpečnostního inženýrství Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 Termín pro podávání přihlášek 11
 5. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce
 6. FP TUL - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 - 2. kolo Obecné předpoklady: Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR

2. kolo: otevření kola od 2. 7. 2021, termín odevzdání přihlášky včetně VŠEH příloh je 31. 8. 2021. Tento termín je určen pro uchazeče, kteří si nestihli podat přihlášku v prvním kole přijímacího řízení a MAJÍ vykonanou maturitní zkoušku. 3. kolo: otevření kola od 2. 9 2. kolo přijímacího řízení na CMTF Úterý 2. červenec 2019, 16:24 Přihlášky ke studiu v bakalářském oboru Charitativní a sociální práce v prezenční a kombinované formě a v oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě je možné podávat od 17 Přijímací řízení pro 2020/2021 - I. kolo - kombinované studium PŘI ZAMĚSTNÁNÍ Přijímací řízení na VOŠ v Liberci pro školní rok 2020/2021... Přijímací řízen 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ. 1.1.2 Druhé kolo přijímacího řízení V přezkumném řízení pro všechny bakalářské studijní programy, resp. obory, byl posuzován průběh středoškolského studia, průběh předchozího neúspěšného studia na FEL ZČU v Plzni, příp. jiných VŠ, s přihlédnutím i k jiných uvedeným skutečnostem Ředitelka Euroškoly Česká Lípa vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Uchazeči budou přijati BEZ přijímacích zkoušek. Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonních číslech: 601 360 608, 606 369 223 nebo na kasparova@eso-cl.c

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit FAI vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů pro rok 2019/20 Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou bakalářské práce, po jejímž úspěšném složení obdrží student titul Bc. - v prezenční i kombinované formě. Ekonomická fakulta JU spustila v souvislosti se získáním akreditací nových studijních programů 2. kolo přijímacího řízení. Příjem přihlášek do 2. kola od 10. 6. do 17. 7. 2020. Důležité termíny pro 1. kolo přijímacího řízení 2. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (0 - 24 bodů) Uchazeč je hodnocen za průměr z předmětů: Matematika, Fyzika (nebo obdobný předmět), Český jazyk (případně mateřský jazyk), První cizí jazyk (převážně anglický) z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku (obvykle 8.) a 1. pololetí posledního ročníku (obvykle.

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček

Přijímací řízení Uchazeč odevzdá řediteli školy řádně vyplněnou přihlášku pro 2. kolo přijímacího řízení do 30. června 2020 . V denní formě vzdělávání bude přijato maximálně 20 žáků, v kombinované vzdělávání 20 žáků a v distanční formě vzdělávání 25 žáků druhÉ kolo pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ Pro přijímání žáků ke studiu ve druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nestanoví. Pro přijímání žáků ke studiu v rámci druhého kola přijímacího řízení budou zájemci o studium přijímáni podle § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění. 2. kolo - ústní část 1) motivace ke studiu (max. 20 bodů) obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném. 2. kolo - ÚSTNÍ ČÁST. V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky.

Přijímací řízení bakalářské čeština 2020/2021 31. 08. 2020 - 13. 09. 2020 3. kolo bakalářské angličtina 2020/2021 01. 04. 2020 - 15. 06. 2020 2. kolo navazující magisterské čeština 2020/2021 31. 08. 2020 - 13. 09. 2020 3. kolo navazující magisterské angličtina 2020/2021 01. 04. 2020 - 15. 06. 2020 2. kolo doktorské. Směrnice děkana č. 3/2020, o vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/2022 Opatření děkana č. 16/2020: Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2021/202

Programy/Obory Zájemci o studium na UK si mohou pomocí tlačítka Programy/Obory vyhledat jednotlivé programy/obory, které je možné na Univerzitě Karlově studovat. Čtyři měsíce před uplynutím termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů/oborů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení Skvělé, pojďme se podívat na to, co všechno musíte udělat, abyste u nás mohli studovat. Tři jednoduché kroky vás navedou na tu správnou cestu. Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost požádat o úpravu podmínek v průběhu přijímacího řízení. Jak na to vám poradíme na webu Centra pro studenty se SP. 1

Přijímací řízení na vysokou školu - vsh

Domů; Studium; Studium na PřF; Přijímací řízení; Přijímací řízení Aktuálně. Termíny přijímacího řízení 2. kolo - Termíny platí pouze pro uchazeče, kteří obdrželi pozvánku k přijímacímu řízení !!!. 24. 6. 2020 Akademický senát PřF schválil aktualizované podmínky pro přijetí Zprávy o přijímacím řízení Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2020. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2019. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2018. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 201 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE TU! ZAPLŇUJEME POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! Nedostalo se zrovna Vaše dítě na původně vybranou střední školu? Nic se neděje! Právě vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021. Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 30. 6. 2020

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 (2. kolo) případně magisterském studiu na VŠ forma studia je prezenční. Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a badatelské práci, k invenčnímu zpracovávání závažných problémů oboru dějin výtvarného umění, se zvláštním. Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude vypsáno dodatečně. 2. V Metodickém materiálu UK doplněném o informace týkající se přijímacího řízení na 2. LF UK. 3. Na fakultním webu v sekci pro uchazeče (včetně aktualit). Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci probíhá v tomto akademickém roce většina. Přijímací řízení na Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 pro školní rok 2020/2021 - 2. kolo. Ředitel Gymnázia, Vlašim, Tylova 271, se sídlem ve Vlašimi vyhlašuje na základě §60f, odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2020/2021 do naplnění kapacit volných. 3. kolo přijímacího řízení - denní i kombinovaná forma vzdělávání. Dne 10. 8. 2020 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 10. 9. 2020. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2. kolo

Přijímací řízení 2020/2021 - Vysoká škola technická a

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení - denní maturitní studium, maturita dálkově. Přijímací zkoušky se nekonají! Přihlášky můžete podávat průběžně. 1) osobně - v kanceláři školy u paní Makovičkové - Trojská 632/173e (nad poštou Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Volné kapacity jsou v maturitních oborech Obchodník, Informační technologie a v učebním oboru Kuchař číšník. Přihlášky přijímáme do 30. 5. 2019. Podrobnosti zde Harmonogram přijímacího řízení. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 28. 2. 2021. Termín přijímací zkoušky je stanoven na 29. 5. 2021. Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 28. 2. 2021 na účet č. 2131120685/8040

VYHLÁŠENÍ a PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. do doktorského studia na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě . v akademickém roce 2021/2022 . Doktorské studium ak. rok 2021/2022 je vyhlášeno v následujících akreditovaných studijních programech se čtyřletou standardní dobou studia v prezenční i kombinované formě studia Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019 Na základě§ 48 až 50 zákona č.lll/1998 Sb., o vysokých školách, vyhlašuji pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v následujících studijních oborech

Kombinované studium 5 leté Kontakty na vyučující Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo ‹ Zpět Kategorie: Aktuality. Výsledky 2. kola přijímacího řízení ZDE. Výsledky prijímacího řízení - 2. kolo. vloženo: 30. květen 2019 Administrativní poplatek činí 430 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení. Poplatek je třeba odeslat na účet UTB ve Zlíně ihned po podání e-přihlášky. Údaje pro platbu jsou následující: název banky: Komerční banka Zlín; číslo účtu: 27-1925270277/0100; variabilní symbol: 210360299 2. kolo - ústní část, podčást B (max. 10 bodů) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2-4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z jednoho nebo více okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o. střední škole, oborech vzdělávání, ve kterých je vyhlášeno další kolo přijímacího řízení a kontaktech na tuto školu - telefon, www stránky na kterých najdete podrobnější informace o škole; údaje o skutečně vyhlášeném II. případně dalším kole přijímacího řízení;; skutečných počtech volných míst pro další kola přijímacího řízení. Z důvodu nenaplněné kapacity v bakalářském a navazujícím magisterském studiu vyhlašuje děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice konání druhého kola přijímacího řízení v těchto studijních programech a specializacích: Bakalářské studium Hospodářská politika a veřejná správa - kombinovaná forma: Veřejná ekonomika a správa Ekonomika a organizace.

Ve znění § 93 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě § 2 odst. 1 - 3 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji první, druhé a třetí kolo přijímacího řízení na vyšší odbornou školu pro. V souladu se školským zákonem (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium 1. ročníku Kombinovaného lycea (obor vzdělání 78-42-M/06). Ve školním roce 2019/2020 otevíráme pro uchazeče z 9. tříd ZŠ jednu třídu (20 žáků) 4-letého studijního oboru Kombinované lyceum 2. kolo přijímacího řízení do programů doktorského studia (Ph.D.) pro akademický rok 2017/2018 Z rozhodnutí děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bylo vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení v doktorský studijních programech ( více informací naleznete zde ) Přihlášku ke studiu na OPéeFku můžete podávat do 31. srpna Děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2020/2021

PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - osmileté studium - 1. kolo Podrobnosti Napsal webadmin znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. 1. termín - 16.4.2020 (čtvrtek) 2. termín - 17.4.2020 (pátek 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity Č. j.: OU-60519/25-2019 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů

Organizace přijímacího řízení. Přijímací řízení s uchazečem o doktorské studium začíná dnem doručení jeho přihlášky a příslušných dokladů a končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním rozhodnutí o přijetí (respektive nepřijetí) ke studiu. Přijímací řízení je organizováno u jarního termínu od 28. 5 Přijímací řízení se koná podle § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o podávání přihlášek a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Studium je vhodné pro všechny, kteří mají zájem vystudovat informatiku nebo aplikovanou informatiku v řádných studijních oborech a chtějí si nejprve své studijní schopnosti ověřit a rovněž je určeno těm, kteří již v minulosti tento nebo příbuzný obor na VŠ studovali, ale studium z různých důvodů nedokončili. 2. kolo - ústní část 1) české dějiny (max. 20 bodů) (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor.

 • Tendinóza.
 • Výpočet plochy oválu.
 • Domov důchodců praha cena.
 • Sen sms.
 • Iggy pop 2019.
 • Třesavka velká potrava.
 • Odstranění pihy laserem hojení.
 • Epilace strojkem v podpazi.
 • Uzliny na hlavě.
 • Současní čeští herci.
 • Dvb t2 z ještědu.
 • Kateřina neumannová dcera.
 • Hluk v bytě.
 • Kdy byla vynalezena videokamera.
 • Americký fotbal ostrava.
 • Ucpané dutiny punkce.
 • Ovoce na n.
 • Apotek slevový kupon.
 • Betonové ploty pohořelice.
 • Odpuzovac svinek.
 • Gdp wiki.
 • Tik v oku v těhotenství.
 • Brusné kotouče druhy.
 • Ucl.
 • Kde vystavovat obrazy.
 • Ceny v paříži.
 • Rybaření bergen.
 • Cpi inflace.
 • Dreamgirls musical.
 • Počasí miami únor.
 • Svátek nanebevstoupení páně.
 • Skupinové kostýmy.
 • Zoopark na hrádečku.
 • Cestovní pas platnost.
 • Krampus fotky.
 • Jak vyrobit vtipný dárek k narozeninám.
 • Rozchod po 7 letech.
 • Stolování talíře.
 • Kachna mražená akce.
 • Jak namalovat strom.
 • Stop dětské práci.